Det här är en blogg från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fler bloggar på blogg.slu.se

Miljöanalys

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver forskning och utbildning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Det innebär att universitetet övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, sjöar, vattendrag och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer SLU myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Läs mer

Comments are closed.

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer