Miljöaktivister hotar förstöra försöksodlingar

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala

Engelska biologer verksamma vid ett forskningscenter i Rothamsted, England, har tagit fram ett GM-vete som avskräcker bladlöss. Vetet producerar ett feromonliknande ämne som finns naturligt i många andra växter; tillexempel mynta. Tanken är att egenskapen ska minska skördeförluster som orsakas av bladlössangrepp och i förlängningen även skydda mot de virussjukdomar som ofta sprids till grödor via bladlöss. Det kan också minska lantbrukarens behov av att använda sig av kemiska bekämpningsmedel.

Vetet ingår i ett offentligt finansierat forskningsprojekt som fortfarande befinner sig på utvecklingsstadiet. För att ta reda på om den tillförda egenskapen minskar antalet bladlöss som söker sig till vetet behöver att forskarna genomföra en serie fältförsök. Nu hotas emellertid odlingarna av föregivna miljövänner som motsätter sig fältförsöket. I ett nätupprop som kallar sig ”Take the Flour Back” uppmanas allmänheten att bege sig till försöksodlingarna den 27:e maj och rycka upp och förstöra odlingen av GM-vete.

Forskarna i Rothamsted har i en offentlig vädjan till Take the Flour Back inbjudit till dialog men detta har avböjts. Istället bröt sig en man igår in i försöksanläggningen och orsakade substantiell skada. Forskarnas vädjan finns att till gå här och det finns även möjlighet att skriva upp sig på en petition till stöd för försöksodlingarna

Tyvärr finns det tendenser till att de planerade aktionerna mot försöksodlingarna ingår som en del i en allt mer utbredd rörelse som syftar till att förhindra och försvåra försöksodlingar av GM-grödor. SR P1 Klotet rapporterade den 14/9-2010 om tyska försöksodlingar som förstörts av aktivister och nyligen meddelades att svenska försöksodlingar inom ramen för det  av EU finansierade projektet ICON kanske kommer att behöva flyttas till Brasilien eftersom nyligen införda regler om särskiljning kräver att alla fält med GM-grödor som avger pollen måste omgärdas med insektsnät. Paradoxalt genomförs många försöksodlingar av GM-grödor som del av riskforskningsprojekt för att studera grödornas påverkan på den omgivande miljön, vilket jag tycker borde välkomnas av de som säger sig vilja värna miljön. Riskforskning som förövrigt helt saknas för jämförbara konventionellt förädlade grödor.

Även om den planerade attacken i Rothamsted förmodligen utgör särfall eftersom den inriktar sig på offentligt finansierad forskning av grundforskningskaraktär så försvårar aktionerna och reglerna om särskiljning att tillämpningar inom den moderna växtbiologin kommer samhället och miljön till nytta. Det faktum att grundforskning och kunskapssökande attackeras är naturligtvis förkastligt och det skulle vara klädsamt om Mikael Karlsson och Svante Axelsson, som företrädare för SNF och den svenska miljörörelsen, skrev på forskarnas petition och tog avstånd från den planerade attacken mot försöksodlingarna.

Uppdatering (24/5): Tydligen har en representant för det gröna partiet i England (Jenny Jones) sagt sig stödja ”Take the Flour Back” vilket får mig att undra hur svenska miljöpartister skulle agera om en liknade situation uppstod här i Sverige.

Mer om den europeiska riskforskningen som omgärdar odling av GM-grödor finns att läsa här.

Misplaced protest; Nature 10/5

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 

This entry was posted in GMO, Jens Sundström, jordbruk, Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.