Manlig dominans bland nobelpristagare

Av Anna Olsson, Institute for Molecular and Cell Biology – IBMC, Porto, Portugal

…konstaterar svd.se i en granskning av det så kallade pingvinberget.

”Av de ordinarie ledamöterna i kommittéerna som utser priserna i kemi, fysik och medicin finns inte en enda kvinna”, och inte är det mycket bättre bland pristagarna: två kvinnor har fått kemipriset, tre priset i fysik och sju priset i medicin. Förvisso är det ju som medicinkommitténs ordförande konstaterar, att utdelningen speglar forskningsvärlden vid den tidpunkt för kanske 20 år sedan då den stora upptäckten i fråga gjordes, och då fanns det mycket få kvinnor i toppen. Men sammansättningen av kommittéerna – den ska ju avspegla dagens forskningsvärld. Det är alltså fortfarande så illa – eller är det kanske så att kemikommitténs ordförande har de där omedvetna fördomarna han inte tror han har?

Nobelprisutdelningen speglar ju förvisso också den amerikanska forskningsvärlden eftersom det är där de allra flesta toppforskarna befinner sig. Och där finns ingen betald föräldraledighet, om nu det har något med saken att göra.

Bra av svd.se att ta upp frågan. Det antyder Nobelpriskommittén att de kanske också kommer att göra i framtiden. Låt oss hoppas det. Just nu kan vi ju passa på att minnas en av de mer kända icke-mottagarna, Rosalind Franklin. Hon kunde förvisso inte dela medicin-priset 1962 med Watson och Crick eftersom hon dog 1958, 38 år gammal. James Watson har varit i politiskt inkorrekt blåsväder nyligen,och i en insändare i New Scientist ger Philip John Cleary honom en släng till: om Watson nu var så engagerad i att uppmuntra unga forskare som han låter antyda i sin självbiografi,varför då så tyst om hur en ung kvinnlig forskare bidrog till hans stora upptäckt?

Pingat på Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

This entry was posted in Anna Olsson, vetenskap. Bookmark the permalink.

Comments are closed.