Forskning om lantrashöns: insamling av prover

Av Anna Johansson, postdok vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU, Uppsala.

Jag är ny skribent här på forskarbloggen, men jag har bloggat om forskning även tidigare (på bloggen Under lagerbladet). Här på forskarbloggen kommer jag att skriva om min forskning om svenska lantraser. Jag inledde forskningen om lantrashöns förra året och ligger precis i startgroparna för att även börja forskning om får (mer om fåren i senare inlägg).  Tillsammans med Lina Strömstedt håller jag på att se till att  blodprover och fjäderprover samlas in från samtliga svenska lanthönsraser. För den som vill se bilder på hönsen och läsa lite information om varje ras så rekommenderar jag Svenska lanthönsklubbens hemsida. Det vi kommer att undersöka inom forskningsprojektet är hur mycket genetisk variation det finns inom raserna och hur nära släkt de olika raserna är med varandra, dessutom kommer vi att försöka hitta gener som påverkar egenskaper som finns hos lantrashönsen. Vi har redan blodprover från alla raser, men vissa raser är ännu så länge endast representerade av ett fåtal individer från en enda besättning. Vi vill ha prover från flera olika besättningar från varje ras för att kunna få en god bild av rasens genetiska variation. Förutom att blodprover och/eller fjäderprover samlas in så fylls även ett formulär i för varje djur. I formuläret skrivs det in uppgifter om ålder, kön och synliga egenskaper som t ex form på kammen, antal tår och färg på olika delar av kroppen. Ofta har vi dessutom fotografier av djuren. I kommande poster här på bloggen kommer jag att berätta mer om projektet.

This entry was posted in Anna Johansson, biodiversitet, husdjur, lantraser and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.