En lång ökenvandring är tillända

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala

I början av mars godkände EU kommissionen en potatis med förändrad stärkelsesammansättning; den s.k. Amflora potatisen. Om detta har tidigare rapporterats i svenska media och Torbjörn Fagerström skriver i söndagens SvD om amflorapotatisen och miljörörelsens kunskapssyn.

Den ursprungliga ansökan om godkännande lämnades in av företaget Amylogene HB redan 1996, sedan 2000 är det dock BASF Plant Science som har drivit ansökan. Det ursprungliga arbetet med stärkelseförändrad potatis startade lång tidigare och genomfördes av Per Hofvander och medarbetare under dennes tid som industridoktorand på Swalöf Weibull i samarbete med Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik vid SLU i Uppsala.

Det är naturligtvis glädjande att arbete som utförs här på institutionen kommer till praktisk nytta men symptomatiskt att tillståndsprocessen inom EU tagit så lång tid. Det har sedan länge varit klart  att det inte finns några vetenskapligt motiverade hinder för att tillåta odling av Amflora-potatisen. Långbänken har snarare varit politiskt motiverad och delvis orsakad av det moratorium som EU hade på GM-grödor mellan 1998 och 2004. Nu har EU fått en ny kommission och ansvaret för tillståndsgivningen ligger på EU kommissionären John Dalli som skriver följande motivering till varför han förordar ett godkännande av Amflora potatisen:

" "
Health and Consumer Policy Commissioner, John Dalli noted: "Responsible innovation will be my guiding principle when dealing with innovative technologies. After an extensive and thorough review of the five pending GM files, it became clear to me that there were no new scientific issues that merited further assessment. All scientific issues, particularly those concerning safety, had been fully addressed. Any delay would have simply been unjustified. By taking these decisions, the European Commission fulfils its role in a responsible manner. These decisions are based on a series of favourable safety assessments carried out over the years by the European Food Safety Authority (EFSA).In parallel we have today launched a reflection on how to combine a European authorization system with the freedom of Member Sates to decide on cultivation on GMOs.  "

Dalli hänvisar till den grundliga genomgång av tänkbara och mer eller mindre otänkbara risker som har föregått EFSAs rekommendation om att tillåta odlingen av Amflorapotatisen. Många av dessa  riskbedömningar har varit motiverade av direkta krav från miljörörelsen. Nu är riskbedömningen färdig och potatisen har fått klartecken, den är säker, ändå är delar av miljörörelsen inte nöjd.  Detta illustrerar tydligt den problematik vi står inför. EU har byggt upp ett omfattande reglemente för en riskvärdering av GM-grödor på vetenskaplig grund men motiven för denna överlastade riskvärdering har endast i undantagsfall varit vetenskapligt grundade. Det är också helt klart att de som ivrigast förespråkar ytterligare riskbedömningar inte förmår ta till sig resultaten och med all sannolikhet kommer att kräva ett fortsatt stopp, vilka vetenskapliga bevis som än presenteras.

Det är också intressant att notera den sista delen kommissionär Dallis uttalande vilket är en klar inbjudan till de medlemsstater och regioner som vill utropa sig till GMO-fria zoner.

Pingat på Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om ,,, , , ,

This entry was posted in bioteknik, GMO, Jens Sundström. Bookmark the permalink.

3 Responses to En lång ökenvandring är tillända

  1. Pingback: Ännu en runda i GM-karusellen | Jens Sundström