Dom är här nu -vattenbufflarna!

För drygt 4 år sedan skrev jag om dem på Forskarbloggen (http://blogg.slu.se/forskarbloggen/utbyta-biodiversitet-gudfar-till-vattenbuffelflicka-och-snart-finns-de-kanske-vid-tamnaren/). Och nu är dom här: vid sjön Tämnaren på Ängsholmens gård i norra Uppland hos familjen Elvingson – sedan februari  2012 (www.angsholm.se). Vägen dit gick via besök i slutet av april 2011 på en buffelfarm söder om Birmingham i England (http://buffalomilk.co.uk/) där en tjur och ett antal kor/kvigor valdes ut för att gå i karantän.

Bob Palmer och Pontus Elvingson på Upper Nineveh Farm Shipston on Stour, Warwickshire, april 2011

Bob med den snälle tjuren på kanske 7-800 kg….

 

Vid hemresan till Sverige hade vi med oss en hink med avföringsprover från bufflarna för analys bl a på SVA. Vid check in på Heathrow den 28/4 för flyg hem till Sverige utropade markvärdinnan ”My Goodness!” när vi förklarade vad hinken innehöll. Hon lindade ca 6 meter röd tejp runt hinken –och efter vi visat ”exportintyg” ställdes hinken i en särskild vagn som försvann mot bagagelinjen. Och den rödtejpade hinken var första bagage ut på Arlanda när vi sent på kvällen anlände dit!  Tyvärr klarade bufflarna ej kontrollerna efter de två karantänerna i England. Några av bufflarna visade vid provtagningarna ´möjliga´ tecken på någon sällsynt mikrob. Man ville inte ha en ny galna kosjukan-situation på sig…  Så rekryteringen från England avbröts.

 

Under hösten 2011 besökte Pontus Elvingson buffelgårdar i nordöstra Tyskland. Och till slut blev det napp. Med långtradare fördes 1 tjur och 12 kor/kvigor i januari 2012 från Tyskland till karantän på en granngård till Ängsholmens gård. Efter drygt en månad var alla prover tagna och veterinären förklarade att hjorden var smittofri. Den 23 februari lastades bufflarna på täckt lastbil. Med viss möda som innehöll många ”turer” när tjuren ångrade sig på flaket och gick tillbaka in i lagården och kvigorna följde efter. Vid ankomst till Ängsholmens nybyggda lösdriftsgård fick bufflarna för första gången på ca 5 veckor röra sig fritt. De sprang i både yster och nyfiken glädje in mellan stålstaketen,  halkade på golven och brölade framför fjällkorna. Och naturligtvis skulle hierarkin i flocken återbekräftas. Det small ganska ofta i lagårn av buffelpannor som stötte ihop. De undviker nogsamt att använda hornen! Korna/kvigorna var dräktiga. Nu började ett omfattande arbete för familjen Elvingson att få lagårdens infrastruktur att fungera: mockning, utfodring samt slutförande av installationerna för mjölkning mm. I början av maj 2012 var det dags för buffelsläpp. Om detta skrev Pontus på Ängsholmens webbsida:

”…Bufflarna for ut i samlad tropp och tog sig snabbt iväg till andra sidan hagen, forcerade stängslet mellan hagarna, skrämde slag på hästen som gick och finkulerade i hagen bredvid så att hon i sin tur forcerade sitt stängsel och rymde till nästgrannen och sprang under några timmar runt i hans nysådda havreåker till allmän förtret. Jag fick agera grindstolpe och sträcka på stängslet så att bufflarna hejdade sig, sen var allt lugnt. Det tog dock några månader innan hästen hade slutat titta snett på bufflarna.

Månntro det kan bli ett skådespel även denna gång.”  I år äger buffelsläppet rum kl 13.00 söndag den 5 maj. Det blir första gången buffelkalvarna får möta frodiga betesängar och springa fritt.

Den 19 juni förra året var det dags för landshövding Peter Egardt och TV4 att besöka Ängsholmen.

Pontus Elvingson, Peter Egardt och SLU´s VH-dekanus prof Kerstin Svennersten-Sjaunja

Lojt sommarbete på Ängsholmens marker

 

Det var ett ganska stort uppbåd besökare som fick se landshövdingen tillsammans med Pontus närma sig den lojt vilande buffelhjorden.  Mot sensommaren var det dags att förbereda för kalvningen. Och under september/oktober föddes 2 tjur- och 7 kvig-kalvar.

 

5 månader senare

5 veckor gammal buffelkalv (okt-12)

Mot senhösten kom mjölkningen igång. Och produktionen av hårdostar, mozzarella, grädde och smör kom igång. I det moderna mejeriet får familjen Elvingson arbeta hårt för att ta fram de s k nisch-produkter man har som affärsidé. En del av produkterna säljs på ”Bondens marknad” på Vaksala Torg eller vid Centralstationen i Uppsala. Restauranger och livsmedelskedjor i Stockholm och Uppsala har börjat visa intresse för Ägnsholmsmejeriets produkter I januari 2013 fick samtliga buffelkalvar flytta ihop med två fjällkokalvar i en större box.  Det är intressant att konstatera att de mer skygga fjällkokalvarna tagit intryck av buffelkalvarnas nyfikenhet och behov av nära kontakt med människor. Om de känner igen dig stormar de fram till stålgrinden sticker ut huvudet för att få nosa, lukta och slicka på dig. Samma gör mammorna och tjuren som vrider igenom sitt huvud för att dito få nosa –och gärna bli ryktade. När det är dags för vila och idisslande lägger kalvarna sig tätt tillsammans i ett hörn av den stora boxen. Det gör även mammorna och tjuren i sin box.

Det är en närmast religiös upplevelse att försiktigt gå in i lagårn när de lagt sig till ro.

Och prata litet med dem…
de ser, de hör, de känner, de signalerar, de vet vem du är! Som vår ´närmaste´ djurvän –hunden…

 

I Italien och t ex Frankrike används vattenbufflar även för våtmarksrestaurering. Familjen Elvingson för nu diskussioner med sjön Tämnarens Vänner om att använda bufflarna för att öppna upp kanterna fram mot Sörsjön och rensa igenvuxna strandängar som ej längre betas av boskap. Detta kan också bidraga till att öka den biologiska mångfalden i området. Kanske kommer det se ut så här i strandkanten på Sörsjön i sommar?

Familjen Elvingsons affärsidé och genomförandet av densamma är sannerligen oerhört arbetskrävande.  Och kräver många självuppoffringar och tålamod som går långt utöver det vanliga. Det kräver även realism, tålmodighet och målinriktat tänkande och arbete. Familjen Elvingson är härvidlag ett närmast enastående exempel på framåtanda och uthållighet för att genomföra sin egen vision rörande lokalproducerad mat. Att familjen dessutom omger sig med en veritabel Noaks Ark (här finns bl a lösgående fjällkor, får, kalkoner, hundar, katter, hästar -tidigare även renar) gör Ängsholmens Gård och dess mejeri till ett unikt initiativ i landsbygdssverige. Och här har Sveriges Lantbruksuniversitet en suverän möjlighet att studera en ny boskapsarts introduktion i Sverige: genetik och avel, utfodring och vård, etologi och djurskydd, landskapsvård mm.

Vad trevligt att just du hälsar på

 

Carl-Gustaf Thornström

Pingat på Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om
,
,

This entry was posted in Carl-Gustaf Thornström, husdjur, jordbruk. Bookmark the permalink.

Comments are closed.