Category Archives: vetenskap

Finns det en gräns för tillväxtoptimismen?

Av Alf Hornborg, antropolog och humanekolog vid Lunds universitet Eftersom min f.d. lärare Göran Djurfeldts angrepp (24/10) på resonemangen i min bok Myten om maskinen (Daidalos, 2010) inte kan betraktas som en recension, utan som ett debattinlägg, kan jag inte … Continue reading

Posted in miljö, vetenskap | 1 Comment

Finns det en gräns för tillväxten eller är den vår enda utväg?

Av Göran Djurfeldt, sociolog och utvecklingsforskare vid Lunds Universitet Allt fler kineser, indier och afrikaner siktar på att leva på en västerländsk standard med bilar, TV-apparater, datorer och mobiltelefoner. Enligt FN:s prognos kommer befolkningen att stiga upp mot 9 miljarder … Continue reading

Posted in miljö, vetenskap | 4 Comments

Quasi-science prevents an environmentally friendly agriculture and forestry

By Stefan Jansson, Umeå University, and co-writers (for complete list of authors, see below) Denna text har i sin svenska version publicerats på DN-debatt den 1/10 2011 European legislation in the field of genetic engineering is so narrow that it … Continue reading

Posted in GMO, miljö, vetenskap | 1 Comment

GM-pollen ingen bisak i en snurrig kafkaprocess.

Av Jens Sundström Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik SLU i Uppsala EU godkände(1) 1998, en transgen majssort som bär på en egenskap (Bt) som gör majsen resistent mot en viss sorts skadeinsekter (Majsmott). Allt sedan godkännandet har denna majssort varit … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för GM-pollen ingen bisak i en snurrig kafkaprocess.

Hur många döda efter Tjernobyl?

Av Dag Lindgren, professor em. I april 1986 exploderade en kärnreaktor ”Tjernobyl” och spred radioaktivitet över jorden. De globala konsekvenserna av olyckan är viktiga för kärnkraftens framtid. Det finns mycket varierande uppfattningar om antalet döda. En skattning av det förväntade … Continue reading

Posted in vetenskap | Tagged , , , | 5 Comments

Tydliga signaler för utvecklingen av jordbruket i Afrika

”Claims of GMO-free zones and labeling of so called GMO-free products made by representatives of certifying organizations threatens to close the door to future sustainable agriculture that meets the demand of increased productivity and reduced environmental impact. It is therefore timely for Europe to invest in research that review risks associated with not adopting biotechnological innovations within the agricultural sector.” Writes Associate professor Jens Sundström in a debate article published in Dagens Industri. Continue reading

Posted in bistånd, GMO, Jens Sundström, jordbruk, vetenskap | Tagged , | 3 Comments

Det vetenskapliga förhållningssättets förutfattade forskning

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och Skogsgenetik, SLU i Uppsala och Ivar Virgin, Stockholm Environment Institute (SEI)   Arikeln nedan publicerades ursprungligen i Miljömagasinet (no 46, 19/11-2010) som ett svar på ett ledarstick av Hans Sternlycke. Hans Sternlycke har … Continue reading

Posted in Jens Sundström, miljö, SLU, vetenskap | 22 Comments

Det gäller att skilja på vad som vore intressant att veta och vad vi måste veta för att kunna bedöma risken med en GM-gröda

Av Jens Sundström Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala I dagarna har två attitydundersökningar publicerats, dels VA-barometer som visar att förtroendet för forskare har minskat med 12 procentenheter de senaste året, och dels Europabarometern som undersöker allmänhetens inställning … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, vetenskap | 4 Comments

Om vetenskap och tillit

Av Anna Olsson, Institute for Molecular and Cell Biology, Porto, Portugal Dagens understreckare i Svenska Dagbladet reflekterar kring ifrågasättande av fakta och vetenskapssamhällets förmåga att gå i gensvar, med utgångspunkt från vetenskapshistorikernas Naomi Oreskes och Eric Conway analys i boken … Continue reading

Posted in Anna Olsson, forskning och kvalitet, pseudovetenskap, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Om vetenskap och tillit

Möjlig ledtråd till massdöd av bin funnen

Av Jens Sundström, Inst för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala Den som följt kommentarspåren här på forskarbloggen har säkert märkt att det finns en oro i biodlarkretsar att GM-grödor har något med den s.k. bi-döden att göra (CCD eng. … Continue reading

Posted in Jens Sundström, jordbruk, miljö, vetenskap | 7 Comments