Category Archives: vetenskap

Att sätta bocken till trädgårdsmästare

Av Torbjörn Fagerström, Professor emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds universitet, tidigare bl.a. prorektor vid SLU Det tycks som om KTH provar ett nytt grepp när det gäller det som brukar kallas ”forskning om forskning”. Man sätter helt sonika bocken … Continue reading

Posted in forskningspolitik, miljö, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Att sätta bocken till trädgårdsmästare

Ekoodlingens utvärdering måste stå på saklig grund

Av Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer och Rune Andersson, SLU i Uppsala Jordbruket står inför den framtida utmaningen att producera mer mat på en krympande odlingsareal med minsta möjliga belastning på miljön, såväl i Sverige som globalt. För att kunna lösa den uppgiften … Continue reading

Posted in jordbruk, miljö, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Ekoodlingens utvärdering måste stå på saklig grund

Science in Europe on the Verge of Entering a Time of Political Ignorance

By Jens Sundström, Department of Plant Biology, SLU in Uppsala Blogginlägget nedan är en dubblering av en post tidigare publicerad på Cornell Alliance for Science hemsida. Ett längre debattinlägg på svenska av representanter från UPSC, PlantLink och Linnécentrum här i Uppsala … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, miljö, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Science in Europe on the Verge of Entering a Time of Political Ignorance

GMOrganic

By Jens Sundström, Department of Plant Biology and Forest Genetics, SLU in Uppsala The following text is an excerpt from a seminar arranged by KSLA on August 30 th 2012 with the title ”Sustainable agriculture – does it need modern … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, jordbruk, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för GMOrganic

Bidrar riskbedömningen av GM-grödor till ökad oro?

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala Alla grödor som förädlats med moderna förädlingstekniker och som klassas som  genetiskt modifierade organismer (GMO) genomgår en omfattande riskvärdering där grödans eventuella negativa påverkan på människor och djurs hälsa … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Bidrar riskbedömningen av GM-grödor till ökad oro?

Konsekvenser av det ekologiska jordbruket för EUs handelsutbyte

av Dennis Eriksson, Postdoc vid Institutionen för Jordbruk och Ekologi, Köpenhamns Universitet Den certifierade ekologiska odlingen utgör i Sverige 10,7 procent (år 2010) och i EU som helhet 4,3 procent (år 2008) av den produktiva jordbruksmarken. Riksdagens mål är dessutom … Continue reading

Posted in Dennis Eriksson, jordbruk, vetenskap | 10 Comments

Vargar – antal och genetik i konflikt – Del4

Av Dag Lindgren Detta är det fjärde och sista i en serie inlägg på SLU:s forskarblogg om varg. Förlust av genetisk variation i en liten vargstam Oro finns för att den svensk/norska vargstammen skulle vara för liten för att bevara … Continue reading

Posted in naturvård, Varg, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Vargar – antal och genetik i konflikt – Del4

Varg – antal och genetik i konflikt – Del 3

Av Dag Lindgren Är inaveln verkligen ett hot? Inaveln nedsätter den svensk/norska vargens vitalitet och reproduktionsförmåga, det finns belägg för detta. Men innebär det att den är hotad? Obduktioner av skjutna inavlade vargar verkade inte ge oroande resultat, de flesta … Continue reading

Posted in Varg, vetenskap | 1 Comment

Vargar – antal och genetik i konflikt – del 2

Av Dag Lindgren, professor emeritus i skogsgenetik vid SLU. Detta är det andra bidraget i en serie inlägg på SLU:s forskarblogg om varg. Verkar obeaktat att effekten av tillförda vargar kan mångfaldigas genom urval Genom urval kan effekten av tillförda … Continue reading

Posted in naturvård, Varg, vetenskap | 5 Comments

Vargar – antal och genetik i konflikt – Del 1

Av Dag Lindgren, professor emeritus i skogsgenetik vid SLU. Detta är den första i en serie inlägg på SLU:s forskarblogg om varg, vargstammens storlek och genetik som tillsammans kan ses som en artikel. Det är nedbrutet i delar för att … Continue reading

Posted in biodiversitet, naturvård, Varg, vetenskap | 5 Comments