Category Archives: Okategoriserade

Ska SLU forska om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat?

Av Cecilia Sundberg, vid Institutionen för energi och teknik, SLU i Uppsala I den pågående massmediedebatten om ekologiskt lantbruk framkommer kritik mot forskningen om ekologisk odling. Jag har stor respekt för alla forskare som instinktivt är negativa till öronmärkta pengar … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 1 Comment

Ekologiskt eller inte?

Av Cecilia Sundberg, vid Institutionen för energi och teknik, SLU i Uppsala Så är den igång med full kraft igen, debatten för och emot ekologisk odling (SVD, DN, DN). För en utomstående måste det te sig märkligt, att de kan … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 8 Comments

Risken med artutdöende i skogen överdrivs!

Av Dag Lindgren, professor emeritus (skogsgenetik), SLU, Umeå. Risk för nationellt artutdöende verkar ha överdrivits som motiv och styrning av inriktning för den skogliga naturvården. Förändringar i skogsbruket, såsom den sedan 1950 ökande andelen av skog som uppkommit efter kalavverkning, … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 2 Comments

Parallell Vetenskap

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi, SLU i Uppsala I en serie inlägg i Vetenskapsrådets nättidning Curie och nu senast i UNT har jag tillsammans med Torbjörn Fagerström tagit upp ett internationellt fenomen som påverkar inte bara vetenskapen utan också miljöpolitiken. … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Parallell Vetenskap

Öppet brev till Sidas Generaldirektör

Vi har tidigare berättat att Svenska naturskyddsföreningen delar ut Sida-medel till en organisation, Masipag, som på sin hemsida deklarerar att de stödjer vandaliseringen av fältförsök med det Gyllene riset på Filipinerna. Det har föranlett oss att skriva ett brev till … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 4 Comments

SIDA, SNF och det gyllene riset

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala Som rapporterats om i vetenskapsradion den 21:a oktober så har fältförsök med det vitaminberikade s.k. Gyllene riset vandaliserats på Filippinerna. Sverige stödjer via biståndsmedel till det internationella risforskningsinstitutet (IRRI) … Continue reading

Posted in bistånd, GMO, Jens Sundström, Okategoriserade | 2 Comments

GMOrganic

By Jens Sundström, Department of Plant Biology and Forest Genetics, SLU in Uppsala The following text is an excerpt from a seminar arranged by KSLA on August 30 th 2012 with the title ”Sustainable agriculture – does it need modern … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, jordbruk, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för GMOrganic

Miljöaktivister hotar förstöra försöksodlingar

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala Engelska biologer verksamma vid ett forskningscenter i Rothamsted, England, har tagit fram ett GM-vete som avskräcker bladlöss. Vetet producerar ett feromonliknande ämne som finns naturligt i många andra växter; … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, jordbruk, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Miljöaktivister hotar förstöra försöksodlingar

Setting up a laboratory in the Galapagos, part 6

Beate Hillmann wishes you all a Happy New Year/Feliz Año Nuevo from Galapagos! She sends us a few images taken during New Year’s Eve 2011, concluding her stay at the Charles Darwin research station, Puerto Ayora, Santa Cruz, Galapagos. After … Continue reading

Posted in galapagos, international, miljö, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Setting up a laboratory in the Galapagos, part 6

GM-pollen ingen bisak i en snurrig kafkaprocess.

Av Jens Sundström Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik SLU i Uppsala EU godkände(1) 1998, en transgen majssort som bär på en egenskap (Bt) som gör majsen resistent mot en viss sorts skadeinsekter (Majsmott). Allt sedan godkännandet har denna majssort varit … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för GM-pollen ingen bisak i en snurrig kafkaprocess.