Category Archives: Okategoriserade

Ekojordbrukets åsiktskorridor

Av Torbjörn Fagerström, Professor emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds universitet Propagandan för s.k. ekologiskt jordbruk är sedan länge gravt Trumpifierad. Det är dogmatiska utspel, ytlighet och faktaresistens som gäller, snarare än vetenskapliga resultat och kritisk analys. Och med enstaka undantag … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ekojordbrukets åsiktskorridor

”Enögt” att företräda ett vetenskapligt förhållningssätt

Av Torbjörn Fagerström, Professor emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds universitet och Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi SLU i Uppsala Landsbygdsdirektör Matz Hammarström har som högste tjänsteman i jordbruksfrågor vid Länsstyrelsen i Skåne gett sig in i ekodebatten. I myndighetens nyhetsbrev (Landsbygdsnytt … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 1 Comment

Låt inte Nagoyaprotokollets goda intentioner bli det godas fiende.

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi, SLU i Uppsala När SLU lämnade remissvar på de förändringar i miljöbalken som kommer att ske om Nagoyaprotokollet implementeras var universitetet ganska tydlig: Den svenska regeringen bör inte ratificera Nagoyaprotokollet och om den ändå … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Låt inte Nagoyaprotokollets goda intentioner bli det godas fiende.

Vem har störst avkomma i Sverige?

Av Dag Lindgren, professor emeritus i skogsgenetik vid SLU, Umeå Tallen W4009 förefaller vara den individ i Sverige som fått störst avkomma. Det verkar nu finnas cirka tio miljoner avkommor till W4009 i de svenska skogarna. W4009 förefaller vara den … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vem har störst avkomma i Sverige?

Att sätta bocken till trädgårdsmästare

Av Torbjörn Fagerström, Professor emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds universitet, tidigare bl.a. prorektor vid SLU Det tycks som om KTH provar ett nytt grepp när det gäller det som brukar kallas ”forskning om forskning”. Man sätter helt sonika bocken … Continue reading

Posted in forskningspolitik, miljö, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Att sätta bocken till trädgårdsmästare

Är nötköttet en klimatbov och vad ska vi göra åt det?

Av Cecilia Sundberg, vid Institutionen för energi och teknik, SLU i Uppsala Ett inlägg på DN-debatt av 14 forskare i Göteborg som vill ha klimatskatt på nötkött och flyg har lett till en bred debatt och nya frågor. I mitt … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Är nötköttet en klimatbov och vad ska vi göra åt det?

Ekoodlingens utvärdering måste stå på saklig grund

Av Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer och Rune Andersson, SLU i Uppsala Jordbruket står inför den framtida utmaningen att producera mer mat på en krympande odlingsareal med minsta möjliga belastning på miljön, såväl i Sverige som globalt. För att kunna lösa den uppgiften … Continue reading

Posted in jordbruk, miljö, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Ekoodlingens utvärdering måste stå på saklig grund

Ståndpunkter emot ekologisk odling bör problematiseras, inte accepteras

Av Jan Bengtsson, Inst. Ekologi och Framtidens Lantbruk, SLU, Uppsala. Frågorna om ekoodling och miljön har under mina 25 år på SLU dykt upp med cirka fem års mellanrum, drivna av samma grupp forskare, och varje gång utan att mycket … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 1 Comment

Science in Europe on the Verge of Entering a Time of Political Ignorance

By Jens Sundström, Department of Plant Biology, SLU in Uppsala Blogginlägget nedan är en dubblering av en post tidigare publicerad på Cornell Alliance for Science hemsida. Ett längre debattinlägg på svenska av representanter från UPSC, PlantLink och Linnécentrum här i Uppsala … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, miljö, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Science in Europe on the Verge of Entering a Time of Political Ignorance

Genetiskt modifierade grödor och hållbart jordbruk: tankar om en väg framåt i samhällsdebatten.

Av Torbjörn Fagerström, professor emeritus i Ekologi vid Lunds Universitet och tidigare prorektor vid SLU Jag blir ofta betraktad som en person som är ”för” genetiskt modifierade grödor (GM-grödor). Men jag är inte reservationslöst ”för” sådana grödor, lika lite som … Continue reading

Posted in GMO, Okategoriserade | 1 Comment