Author Archives: jenss

TEORINS BEROENDE AV PRAKTIKEN

Om varför förlusten i Skara är en förlust för hela SLU Av Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och ledamot av SLUs styrelse SLU vill vara ett universitet i världsklass och har nyss avstått från ett medel att bli det. Vad är det … Continue reading

Posted in forskningspolitik, SLU | 6 Comments

Nytt obefogat larm om GM-grödor

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala Titt som tätt så dyker det upp historier på nätet om GM-grödors påstådda farlighet som föranleder journalister att höra av sig och fråga om utsagorna verkligen är sanna. I … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström | Kommentarer inaktiverade för Nytt obefogat larm om GM-grödor

Bidrar riskbedömningen av GM-grödor till ökad oro?

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala Alla grödor som förädlats med moderna förädlingstekniker och som klassas som  genetiskt modifierade organismer (GMO) genomgår en omfattande riskvärdering där grödans eventuella negativa påverkan på människor och djurs hälsa … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Bidrar riskbedömningen av GM-grödor till ökad oro?

Motstånd mot GM-grödor låser in europeiska potatisodlare i ett kemikaliejordbruk

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala I vintras meddelade det tyska företaget BASF att det flyttar all sin växtförädling från Europa till USA. Trots att företaget tagit fram potatissorter för den europeiska marknaden väljer man … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, jordbruk | 1 Comment

Miljöaktivister hotar förstöra försöksodlingar

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala Engelska biologer verksamma vid ett forskningscenter i Rothamsted, England, har tagit fram ett GM-vete som avskräcker bladlöss. Vetet producerar ett feromonliknande ämne som finns naturligt i många andra växter; … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, jordbruk, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Miljöaktivister hotar förstöra försöksodlingar

Konsekvenser av det ekologiska jordbruket för EUs handelsutbyte

av Dennis Eriksson, Postdoc vid Institutionen för Jordbruk och Ekologi, Köpenhamns Universitet Den certifierade ekologiska odlingen utgör i Sverige 10,7 procent (år 2010) och i EU som helhet 4,3 procent (år 2008) av den produktiva jordbruksmarken. Riksdagens mål är dessutom … Continue reading

Posted in Dennis Eriksson, jordbruk, vetenskap | 10 Comments

Vargar – antal och genetik i konflikt – Del4

Av Dag Lindgren Detta är det fjärde och sista i en serie inlägg på SLU:s forskarblogg om varg. Förlust av genetisk variation i en liten vargstam Oro finns för att den svensk/norska vargstammen skulle vara för liten för att bevara … Continue reading

Posted in naturvård, Varg, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för Vargar – antal och genetik i konflikt – Del4

Varg – antal och genetik i konflikt – Del 3

Av Dag Lindgren Är inaveln verkligen ett hot? Inaveln nedsätter den svensk/norska vargens vitalitet och reproduktionsförmåga, det finns belägg för detta. Men innebär det att den är hotad? Obduktioner av skjutna inavlade vargar verkade inte ge oroande resultat, de flesta … Continue reading

Posted in Varg, vetenskap | 1 Comment

Vargar – antal och genetik i konflikt – del 2

Av Dag Lindgren, professor emeritus i skogsgenetik vid SLU. Detta är det andra bidraget i en serie inlägg på SLU:s forskarblogg om varg. Verkar obeaktat att effekten av tillförda vargar kan mångfaldigas genom urval Genom urval kan effekten av tillförda … Continue reading

Posted in naturvård, Varg, vetenskap | 5 Comments

Vargar – antal och genetik i konflikt – Del 1

Av Dag Lindgren, professor emeritus i skogsgenetik vid SLU. Detta är den första i en serie inlägg på SLU:s forskarblogg om varg, vargstammens storlek och genetik som tillsammans kan ses som en artikel. Det är nedbrutet i delar för att … Continue reading

Posted in biodiversitet, naturvård, Varg, vetenskap | 5 Comments