Author Archives: jenss

Genetiskt modifierade grödor och hållbart jordbruk: tankar om en väg framåt i samhällsdebatten.

Av Torbjörn Fagerström, professor emeritus i Ekologi vid Lunds Universitet och tidigare prorektor vid SLU Jag blir ofta betraktad som en person som är ”för” genetiskt modifierade grödor (GM-grödor). Men jag är inte reservationslöst ”för” sådana grödor, lika lite som … Continue reading

Posted in GMO, Okategoriserade | 1 Comment

Ska SLU forska om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat?

Av Cecilia Sundberg, vid Institutionen för energi och teknik, SLU i Uppsala I den pågående massmediedebatten om ekologiskt lantbruk framkommer kritik mot forskningen om ekologisk odling. Jag har stor respekt för alla forskare som instinktivt är negativa till öronmärkta pengar … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 1 Comment

Ekologiskt eller inte?

Av Cecilia Sundberg, vid Institutionen för energi och teknik, SLU i Uppsala Så är den igång med full kraft igen, debatten för och emot ekologisk odling (SVD, DN, DN). För en utomstående måste det te sig märkligt, att de kan … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 8 Comments

Risken med artutdöende i skogen överdrivs!

Av Dag Lindgren, professor emeritus (skogsgenetik), SLU, Umeå. Risk för nationellt artutdöende verkar ha överdrivits som motiv och styrning av inriktning för den skogliga naturvården. Förändringar i skogsbruket, såsom den sedan 1950 ökande andelen av skog som uppkommit efter kalavverkning, … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 2 Comments

Parallell Vetenskap

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi, SLU i Uppsala I en serie inlägg i Vetenskapsrådets nättidning Curie och nu senast i UNT har jag tillsammans med Torbjörn Fagerström tagit upp ett internationellt fenomen som påverkar inte bara vetenskapen utan också miljöpolitiken. … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Parallell Vetenskap

Öppet brev till Sidas Generaldirektör

Vi har tidigare berättat att Svenska naturskyddsföreningen delar ut Sida-medel till en organisation, Masipag, som på sin hemsida deklarerar att de stödjer vandaliseringen av fältförsök med det Gyllene riset på Filipinerna. Det har föranlett oss att skriva ett brev till … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 4 Comments

SIDA, SNF och det gyllene riset

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala Som rapporterats om i vetenskapsradion den 21:a oktober så har fältförsök med det vitaminberikade s.k. Gyllene riset vandaliserats på Filippinerna. Sverige stödjer via biståndsmedel till det internationella risforskningsinstitutet (IRRI) … Continue reading

Posted in bistånd, GMO, Jens Sundström, Okategoriserade | 2 Comments

GMOrganic

By Jens Sundström, Department of Plant Biology and Forest Genetics, SLU in Uppsala The following text is an excerpt from a seminar arranged by KSLA on August 30 th 2012 with the title ”Sustainable agriculture – does it need modern … Continue reading

Posted in GMO, Jens Sundström, jordbruk, Okategoriserade, vetenskap | Kommentarer inaktiverade för GMOrganic

Dom är här nu -vattenbufflarna!

För drygt 4 år sedan skrev jag om dem på Forskarbloggen (http://blogg.slu.se/forskarbloggen/utbyta-biodiversitet-gudfar-till-vattenbuffelflicka-och-snart-finns-de-kanske-vid-tamnaren/). Och nu är dom här: vid sjön Tämnaren på Ängsholmens gård i norra Uppland hos familjen Elvingson – sedan februari  2012 (www.angsholm.se). Vägen dit gick via besök i … Continue reading

Posted in Carl-Gustaf Thornström, husdjur, jordbruk | Kommentarer inaktiverade för Dom är här nu -vattenbufflarna!

Synd på så rara ärtor!

Av Bo Algers, SLU Skara Förslaget om en ny djurskyddslag – SOU  2011:75, ett långvarigt och gediget arbete som Eva Eriksson och många andra gjort för att modernisera samhällets syn på hur vi ska förhålla oss till våra djur – … Continue reading

Posted in djurskydd | 1 Comment