Author Archives: admin

Finns det en gräns för tillväxtoptimismen?

Av Alf Hornborg, antropolog och humanekolog vid Lunds universitet Eftersom min f.d. lärare Göran Djurfeldts angrepp (24/10) på resonemangen i min bok Myten om maskinen (Daidalos, 2010) inte kan betraktas som en recension, utan som ett debattinlägg, kan jag inte … Continue reading

Posted in miljö, vetenskap | 1 Comment

Finns det en gräns för tillväxten eller är den vår enda utväg?

Av Göran Djurfeldt, sociolog och utvecklingsforskare vid Lunds Universitet Allt fler kineser, indier och afrikaner siktar på att leva på en västerländsk standard med bilar, TV-apparater, datorer och mobiltelefoner. Enligt FN:s prognos kommer befolkningen att stiga upp mot 9 miljarder … Continue reading

Posted in miljö, vetenskap | 4 Comments