Laser-based forest maps at SkogsElmia and SkogsNolia

20150604_150757_SkogsElmia
  Photo by Svante Larsson, Skogsstyrelsen.

4-6 juni och 11-13 juni kunde besökare på SkogsElmia och SkogsNolia titta på sin skog i de rikstäckande skogskartor som SLU och Skogsstyrelsen tagit fram. Kartorna, baserade på Lantmäteriets nationella laserskanning och Riksskogstaxeringens provytor, visar uppskattad volym, höjd, diameter, grundyta och biomassa. Data är fritt tillgängliga på www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata. Skogsägare kan även komma åt kartorna via Skogsstyrelsens ”Mina Sidor”.

4-6 June and 11-13 June, the visitors at SkogsElmia and SkogsNolia could look at their forest in the national forest maps SLU and the Forestry Board have developed. The maps, based on the National Land Survey laser scanning and National Forest Inventory plots, show the estimated volume, height, diameter, basal area, and biomass of the forest over Sweden. The data are freely available on www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata. Forest owners can also access the maps through the Forest Agency’s ”My Pages”.