Laser-based forest maps at SkogsElmia and SkogsNolia

Publicerat den

  Photo by Svante Larsson, Skogsstyrelsen. 4-6 juni och 11-13 juni kunde besökare på SkogsElmia och SkogsNolia titta på sin skog i de rikstäckande skogskartor som SLU och Skogsstyrelsen tagit fram. Kartorna, baserade på Lantmäteriets nationella laserskanning och Riksskogstaxeringens provytor, visar uppskattad volym, höjd, diameter, grundyta och biomassa. Data är fritt tillgängliga på www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata. Skogsägare kan… Fortsätt läsa Laser-based forest maps at SkogsElmia and SkogsNolia