Opening of Ljungbergslaboratoriet

Mattias visar upp labbets stolthet, en multirotor som kan lyfta med totalt 7kg!

On the 23rd of October, the opening ceremony and open house was held at the new remote sensing lab, Ljungbergslaboratoriet. The lab includes top modern remote sensing equipment such as a terrestrial laser scanner, unmanned aerial vehicles (UAVs) equipped with cameras and state of the art computers for processing 3D point clouds. The lab will be a resource for the forestry students to collect and process remote sensing data and can be used in e.g. courses and for master thesis. The lab will also invite engineering students from Umeå University to use the lab.

Mattias presenterade labbet och dess syfte.
Mattias presenterade labbet och dess syfte.
Sara Jons inviger labbet genom att klippa av en björk.
Sara Jons inviger labbet genom att klippa av en björk.
Jonas och Mattias visade Umeås högsta träd och berättade om 3D tekniken som använts för att hitta trädet.
Jonas och Mattias visade Umeås högsta träd och berättade om 3D tekniken som använts för att hitta trädet.
Stort intresse för multirotorerna.
Stort intresse för multirotorerna.
Johan visar ett träd skannat med marklaserskanner.
Johan visar ett träd skannat med marklaserskanner.
Ann-Helen visar flygbilder i 3D.
Ann-Helen visar flygbilder i 3D.
Mattias visar upp labbets stolthet, en multirotor som kan lyfta med totalt 7kg!
Mattias visar upp labbets stolthet, en multirotor som kan lyfta med totalt 7kg!
Provflygning av mini UAV:s erbjöds alla deltagare vid invigningen.
Provflygning av mini UAV:s erbjöds alla deltagare vid invigningen.