Studiebesök

Under höstterminen gjorde vi många olika studiebesök och studieresor, både som del av någon av de olika kurserna men också på vår lediga tid. Under terminen var det schemalagt med ”field-trip” dagar då alla kandidatstudenter hade obligatoriska studiebesök med någon av sina kurser.

Jag hade min första studieresa med kursen New Zealand ecology and conservation. Vi åkte till två olika ställen i området kring Christchurch, första stoppet var en strand på östkusten där vi diskuterade hur landskapet förändras ju närmare högvattenmärket man kommer. Stopp nummer två var i ett naturreservat där vi övade på att identifiera olika växter, främst träd genom att kolla vilka egenskaper löven har.

Nästa studieresa som jag åkte på var även den med New Zealand ecology and conservation fast denna gång till en liten (väldigt liten) ö utanför Lyttleton i Christchurch-området. Där utförs mycket konserveringsarbete genom plantering av träd och återintroduktion av olika fågelarter och insekter. Även arbete i att kontrollera pest-däggdjur så som möss, råttor, harar osv utfördes där.

Berättar mer om andra studiebesök i ett annat inlägg!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *