Field ecology methods

Den fjärde kursen som jag har läst under denna hösttermin var Field ecology methods. Förmodligen den bästa kursen ever! Vi spenderade mycket tid ute i fält, som namnet kanske avslöjar, och fick även designa våra egna studier.

Vi lärde oss mycket om Nya Zeelands (inte så många) inhemska arter samt de ofta invasiva nya arter som har tagit sig dit. Vi hade en cirka fyra timmar lång labb varje vecka där vi var ute på campus och utförde undersökningar av djur- och växtlivet där. Med datan vi samlade in kunde vi jämföra de byggda delarna av campus med de som bestod av åkrar och bondgårdar samt hur det skiljde sig från år till år.

Kollar weeta motels
Dokumenterar insekter under wooden disks

Vi dokumenterade vilka däggdjur som var aktiva genom tracking tunnels och wax cards, vi studerade även fågelarter genom five minute bird counts. Andra saker som vi dokumenterade varje vecka under hela kursens gång var vegetation i 1×1 meters rutor samt insekter under wooden disks och i weeta motels. Detta var vi uppdelade i par om och varje par dokumenterade på en linje där vi hade fem stationer.

Tracking tunnel cards
Fotavtryck, förmodligen mus
Five minute bird count

Vi lärde oss senare att föra in vår data i R för att få ut våra statistiska värden, lite klurigt till en början men kul att kunna!

Datan vi samlade i R

Under hela kursens gång jobbade vi dessutom på en project proposal där vi fick ganska fria händer i att bestämma själva vad vi ville inrikta oss på. Jag bestämde mig för att designa en studie där Nya Zeelands rovfåglars, Australian harrier, New Zealand Falcon och Morepork, jaktbeteende. Vi fick under en tredagars field trip testa våra metoder för undersökningen och de studenter som tar följande kurs nästa termin får utföra projektet i större skala och skriva en rapport. Aningens avis.

Field trip
Kylig och regnig field trip, men kul ändå!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *