Ska mina pengar göra världen bättre?

Publicerat den

Vad gör dina pensionspengar just nu? Själv har jag ingen aning. Men det kanske jag borde ha? Kanske har jag en moralisk plikt att göra världen bättre genom att tänka igenom hur jag placerar mina slantar? Det är ämnet för Joakim Sandbergs doktorsavhandling i praktisk filosofi från Göteborg, The Ethics of Investing, med undertiteln ”Making money or making a difference?” som Per Sandin recenserar i senaste numret av Tidskrift för politisk filosofi.

Det är ett ämne som ligger i tiden. Vi förväntas i allt större utsträckning agera som konsumenter, vare sig det handlar om att välja elleverantör, husläkare eller vem som ska ta hand om våra barn. Inom akademin är ”business ethics” en mindre industri. Och påpassliga fondförvaltare säljer produkter som beskrivs som ”etiska” – på mycket varierande grunder.

Sandberg är skeptisk till det sistnämnda. I stället menar han att vi skulle behöva bli självuppoffrande i betydligt större utsträckning än vad vi är. Privata investeringar – som när jag köper aktier – ska ses som ett slags lyxprodukter. Sandbergs investerarmoral är alltså ganska sträng. Han argumenterar för detta med utgångspunkt i ett exempel som filosofen Peter Singer hittade på i en uppsats från tidigt 1970-tal: Tänk dig att du går förbi en grund damm. I dammen håller ett litet barn på att drunkna. Du kan lätt kliva ut i dammen och rädda barnet. Då smutsar du dock ned dina nya kläder. Säg att kläderna kostar tusen kronor. Har du inte en plikt att rädda barnet under dessa omständigheter? De flesta skulle inte tveka att svara ja på frågan. Men då kan man undra: Du skulle ju kunna skicka tusen kronor till någon hjälporganisation och få samma eller bättre effekt (det vill säga räddade liv). Har du inte en plikt att göra så? Vilken är egentligen skillnaden, moraliskt sett, mellan att rädda barnet ur dammen och att rädda ett annat barn någon annanstans?

Svaret är inte självklart. På samma sätt är det inte självklart att jag inte har en moralisk plikt att använda mina pengar för att förbättra världen snarare än att investera dem för att själv bli rikare.

Hela Sandbergs avhandling finns att ladda ned här.

Är planeten överfull?

Publicerat den

Is the planet full?” Är en webcastserie från Oxford Martin School som handlar om överbefolkning och framtidens lantbruk, och mycket annat. Många frågor är högintressanta för alla som intresserar sig för miljöetik. Medverkar gör bland andra filosofen Toby Ord. Filmerna är på engelska. Per Sandin talar (på svenska).om etiska frågor i framtida lantbruk här .