Skillnaden mellan veterinärer och djursjukskötare

Redan tidigt under första kursen pratade lärarna om skillnaden mellan veterinärer och djursjukskötare, och att det kanske var flera på veterinärutbildningen som skulle ha gått den här utbildningen istället om de hade vetat skillnaden mellan yrkesgrupperna, så därför tänkte jag att jag skulle skriva lite om skillnaderna (sett utifrån ett djursjukskötarperspektiv då) så att kanske ni som är lite osäkra på vilken av utbildningarna ni ska välja egentligen får en lite mer tydlig bild förhoppningsvis!

Jag börjar med att skriva lite om kurserna på de olika programmen för det är ju ganska stor skillnad och det kan vara bra att veta vilket program som läser vad!
På djursjukskötarprogrammet som är på 3 år ligger fokuset förstås på djur och djurs beteenden, både sjuka och friska, och omvårdnaden av dessa och man läser kurser i bland annat djuromvårdnad, anatomi, biokemi, näringsfysiologi, mikrobiologi, epidemiologi, rehabilitering, arbetsledning och intensiv- och akutsjukvård.
På veterinärprogrammet som är på 5,5 år läser man kurser som handlar om djurhälsa, djur- och smittskydd och livsmedel. Man läser kurser i försöksdjursmedicin, livsmedelssäkerhet, patologi, biomedicin, farmakologi och toxikologi bland annat och sedan har man klinisk undervisning de två sista åren på programmet.

Vi har pratat mycket om vår framtida yrkesroll i allmänhet under den här kursen och då har vi kommit fram till att djursjukskötarna gör väldigt mycket. Många kan nog ha uppfattningen att det är veterinärerna som gör det mesta men jag skulle säga att djursjukskötarna gör en väldigt stor del av arbetet på djurkliniker och djursjukhus.
Vi kommunicerar med djurägarna, utformar omvårdnadsplaner och gör omvårdnadsdiagnoser, vi för journal, vi steriliserar instrument och medicinteknisk utrustning, vi administrerar läkemedel, vi förbereder operationssalar, operationssalsutrustning och patienter inför operation, röntgar, söver och assisterar vid operationer och mycket mer. Veterinärerna ordinerar behandling men det är dss:arna som utför den! Eftersom djursjukskötare gör så pass mycket är det lättare att sammanfatta det vi inte gör: ställer diagnoser, opererar, och ordinerar medicin.
Hoppas det här har gett en lite klarare bild över skillnaderna mellan veterinärer och djursjukskötare, som nog kanske inte är så stor som man kan tro!

3 kommentarer

  1. Påminner en hel del om de arbetsuppgifter som en sjuksköterska utför i sin kontakt med människor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *