Anestesijournal

Under operationerna roar jag mig med att skriva anestesijournal, där man dokumenterar hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens under operationen. Där jag är på praktik så har de en apparat som automatiskt registrerar alla värden, men i framtiden är det ju inte säkert att jag hamnar på ett ställe som har den möjligheten – tänker därför att det kan vara bra att träna på. När en operation är slut får man en fin kurva där det går att se precis hur alla värden har ändrats när hästen har varit sövd.

Det kan vara ganska intensivt som narkossköterska har jag upptäckt. Många hästar får lågt blodtryck och behöver då massa dropp och läkemedel för att stabilisera det. Slutar hästen andas behöver den hjälp med det. Kirurgen är sterilklädd och kan inte gå och hämta material själv om den skulle få slut på eller sakna något, så även det är sköterskans jobb. Det är växelvis fullt upp och ibland inget alls att göra, men då finns alltid någon häst som behöver klappas lite.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *