Karriärvägar inom och utanför akademien

Publicerat den

Av: Christer Björkman, prodekan De nya karriärstegen inom akademien efter att man doktorerat är biträdande lektor, lektor och professor. Det nya systemet har inte satt sig än och det diskuteras på nationell nivå om anställningen som biträdande lektor ska förlängas från fyra till sex år. Finansieringen ser i dagsläget olika ut på inom och mellan… Fortsätt läsa Karriärvägar inom och utanför akademien

Hur trivs du på SLU och fakulteten för skogsvetenskap?

Publicerat den

Av: Boa Drammeh, fakultetsdirektör Från och med måndag 11 april och två veckor framåt går det att besvara SLU:s medarbetarundersökning. Det övergripande syftet med medarbetarundersökningen är att ta tempen på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. I förlängningen handlar det om att säkerställa en god arbetsmiljö. Det ligger ett stort ansvar på SLU:s chefer att ta… Fortsätt läsa Hur trivs du på SLU och fakulteten för skogsvetenskap?

Kvartalsrapport

Publicerat den

Av: Göran Ståhl Ett kvartal har gått sedan den nya fakultetsledningen tillträdde. Som nytillträdd dekan är det en ny vardag att hantera en stor mängd dagliga fakultetsfrågor. Lyckligtvis finns kompetenta pro- och vicedekaner och ett effektivt kansli att tillgå, så de flesta ärenden landar hos andra än dekanen. Många frågor landar dock av naturliga skäl… Fortsätt läsa Kvartalsrapport

Diskussion med IUFROs president Mike Wingfield vid World Forestry Congress i Durban 2015.

Du firade väl den internationella skogsdagen?

Publicerat den

Av: Jonas Rönnberg, vicedekan, internationalisering Den 21:a mars firas skogens dag internationellt. Hur firade du? De flesta av oss firade väl inte särskilt mycket alls om vi ska vara ärliga. Frågan är om det inte är symptomatiskt för vår fakultet där de flesta förstår vikten av att vara internationellt engagerad men där inte fullt så… Fortsätt läsa Du firade väl den internationella skogsdagen?

Varför vill så få läsa skogliga utbildningar?

Publicerat den

Av Anders Alanärä, vicedekan utbildningsfrågor Historiskt sett har söktrycket till våra skogliga utbildningar, jägmästare och skogsmästare, varit högt. Under större delen av 1990-talet var det över 200 förstahandssökande till jägmästarprogrammet. Under senare tid har dock antalet fallit snabbt, från 166 stycken under 2010 till endast 98 förstahandssökande hösten 2015. Vid uppropet i höstas kom endast… Fortsätt läsa Varför vill så få läsa skogliga utbildningar?

Kvinnliga förebilder

Publicerat den

Av: Ann Dolling, vicedekan, lika villkor Idag på internationella kvinnodagen vill jag lyfta fram två kvinnliga förebilder som satt avtryck i det svenska skogsbruket. Det är Monika Stridsman och Marianne Eriksson som båda tog ut sin jägmästarexamen 1976. Jag vill dela med mig eftersom de är förebilder för mig och för att synliggöra dem för… Fortsätt läsa Kvinnliga förebilder

Grattis alla SLU:are i Umeå!

Publicerat den

Av: Pernilla Christensen, vicedekan  för fortlöpande miljöanalys och ansvarig för miljöcertifiering I torsdags rekommenderade vår miljörevisor oss till att bli miljöcertifierade efter fyra och en halv dags externrevision. Bra jobbat alla ni som deltog aktivt och indirekt till att detta mål kunde uppnås! Vi fick 11 smärre avvikelser som måste åtgärdas samt 13 förbättringsförslag som vi… Fortsätt läsa Grattis alla SLU:are i Umeå!

Intryck från institutionsbesöken

Publicerat den

Av: Christer Björkman, prodekan Efter några veckors rundresande till alla fakultetens institutioner är det dags att försöka sammanfatta intrycken. Göran Ståhl i egenskap av dekan och undertecknad som prodekan har varit med vid alla besöken. Många av fakultetsnämndens ledamöter har deltagit i flera. Vi är alla mycket imponerade av vad vi har fått se och… Fortsätt läsa Intryck från institutionsbesöken

Vet inte – jag är ny på jobbet

Publicerat den

Frågan är hur länge det svaret är gångbart? Det har fungerat hittills och jag har redan många positiva erfarenheter från diskussioner med engagerade medarbetare bakom mig. Som ny dekan på jobbet kan man också tryggt luta sig mot fakultetens effektiva kansli. Vi är en mycket stark fakultet – med ett flertal verksamheter i världsklass och med flera forskare som tillhör… Fortsätt läsa Vet inte – jag är ny på jobbet