Effektiv samverkan

Publicerat den

Av: Christer Björkman, prodekan Samverkan har blivit ett honnörsord inom universitetsvärlden. I den senaste forskningsproppen nämndes ordet cirka 200 gånger. Mycket tyder på att statsmakterna delvis kommer att basera tilldelningen av medel till universiteten på samverkansaktiviteter. Än så länge dock oklart hur samverkan kommer att mätas. Vi på skogsfakulteten och SLU har en stark tradition… Fortsätt läsa Effektiv samverkan

Balans i livet

Publicerat den

Av:  Jenni Vahlström (personalspecialist) och Christer Björkman, prodekan I ett samhälle där gränser mellan arbete och privatliv löses upp och där det finns tekniska möjligheter att arbeta nästan vart som helst och när som helst påverkar det hur vi lever våra liv. Det möjliggör att vi får ihop livspusslet, som inte bara involverar mig och min… Fortsätt läsa Balans i livet

Karriärvägar inom och utanför akademien

Publicerat den

Av: Christer Björkman, prodekan De nya karriärstegen inom akademien efter att man doktorerat är biträdande lektor, lektor och professor. Det nya systemet har inte satt sig än och det diskuteras på nationell nivå om anställningen som biträdande lektor ska förlängas från fyra till sex år. Finansieringen ser i dagsläget olika ut på inom och mellan… Fortsätt läsa Karriärvägar inom och utanför akademien

Intryck från institutionsbesöken

Publicerat den

Av: Christer Björkman, prodekan Efter några veckors rundresande till alla fakultetens institutioner är det dags att försöka sammanfatta intrycken. Göran Ståhl i egenskap av dekan och undertecknad som prodekan har varit med vid alla besöken. Många av fakultetsnämndens ledamöter har deltagit i flera. Vi är alla mycket imponerade av vad vi har fått se och… Fortsätt läsa Intryck från institutionsbesöken