Jag tackar för mig och önskar er lycka till i framtiden

Av: Boa Drammeh

Boa Drammeh, fakultetsdirektör (S)
Boa Drammeh, SLU

Jag har arbetat som fakultetsdirektör på SLU i snart fem år. Det har varit en fantastiskt rolig och lärorik period och utmaningar har verkligen inte saknats. Vissa dagar har varit tuffa, men det har aldrig känts tråkigt att gå till jobbet. Nu går jag inom kort vidare mot nya äventyr på ett annat universitet. Förhoppningsvis har jag bidragit med ett litet avtryck vid SLU. Min målsättning under de här åren har varit att försöka sprida en positiv anda i det jag gjort, samt att kärn- och stödverksamheten ska närma sig varandra.

Efter den här tiden så kan jag konstatera att SLU är ett mycket bra universitet som ligger i tiden och som befolkas av otroligt kompetenta medarbetare och chefer. Fakulteten står stark internationellt sett, vilket inte minst visas av olika rankinglistor. Det ska bli spännande att följa SLU:s och S-fakultetens utveckling framöver, från ett annat perspektiv.

Ett stort tack till er alla, ingen nämnd och ingen glömd. Jag kommer att sakna er!

I wish you good luck in the future

By: Boa Drammeh

I have worked as Faculty Director at SLU for almost five years. It has been a fun and learning period and challenges have certainly not been missing. Some days have been tough, but it never felt boring to go to work. Now I’m soon moving on to new adventures at another university. Hopefully, I have contributed with a small impact at SLU. My goals during these years have been to spread a positive spirit in the things I have done, and also that the academia and administration should approach each other.

After these years, I can truly say that SLU is a very good university and it is being populated by very competent employees and managers. The faculty is strong internationally, which is shown by different ranking lists. It will be exciting to follow the development of SLU and the S-faculty in the future, from a different perspective.

A big thanks to all of you, nobody mentioned and nobody forgotten. I will miss you!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *