Utvärderingen av miljöanalysprogrammen skog och klimat är klar – vad händer nu?

Publicerat den

Av: Pernilla Christensen, vicedekan miljöanalys Både delprogram skog och vilt kännetecknades av hög kvalité, vetenskaplig kompetens och långa tidsserier. Nyttan av delprogram skogs produkter och tjänster ansågs vara hög men mer begränsad för viltdelen. Utvärderarna ansåg att delprogram vilt bör öka sitt geografiska upptag samt samordna övervakningen så att den omfattar fler arter. För program… Fortsätt läsa Utvärderingen av miljöanalysprogrammen skog och klimat är klar – vad händer nu?

27 % upp – 34 % ned

Publicerat den

Av: Anders Alanärä, vicedekan utbildningsfrågor Vad står dessa siffror för? Jo, det är antalet förstahandssökande till jägmästarprogrammet respektive skogsmästarprogrammet. Vi har nu fått söksiffrorna till Sveriges universitet och högskolor. Jägmästarprogrammet har sedan 2009 tappat ca 10 % förstahandssökande per år och 2015 var det endast en förstahandssökande per plats, vilket i slutänden resulterade i att… Fortsätt läsa 27 % upp – 34 % ned

Karriärvägar inom och utanför akademien

Publicerat den

Av: Christer Björkman, prodekan De nya karriärstegen inom akademien efter att man doktorerat är biträdande lektor, lektor och professor. Det nya systemet har inte satt sig än och det diskuteras på nationell nivå om anställningen som biträdande lektor ska förlängas från fyra till sex år. Finansieringen ser i dagsläget olika ut på inom och mellan… Fortsätt läsa Karriärvägar inom och utanför akademien

Hur trivs du på SLU och fakulteten för skogsvetenskap?

Publicerat den

Av: Boa Drammeh, fakultetsdirektör Från och med måndag 11 april och två veckor framåt går det att besvara SLU:s medarbetarundersökning. Det övergripande syftet med medarbetarundersökningen är att ta tempen på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. I förlängningen handlar det om att säkerställa en god arbetsmiljö. Det ligger ett stort ansvar på SLU:s chefer att ta… Fortsätt läsa Hur trivs du på SLU och fakulteten för skogsvetenskap?

Kvartalsrapport

Publicerat den

Av: Göran Ståhl Ett kvartal har gått sedan den nya fakultetsledningen tillträdde. Som nytillträdd dekan är det en ny vardag att hantera en stor mängd dagliga fakultetsfrågor. Lyckligtvis finns kompetenta pro- och vicedekaner och ett effektivt kansli att tillgå, så de flesta ärenden landar hos andra än dekanen. Många frågor landar dock av naturliga skäl… Fortsätt läsa Kvartalsrapport