Ett projekt blir till – medborgardialog och klimatanpassning

Vi börjar just nu närma oss en tydlig projektidé i den projektkurs vi just nu läser. Det har tagit ungefär en månad att komma hit, och det har både varit toppar och dalar – men nu börjar vår idé bli allt mer tydlig. Min grupp håller på att grotta ner sig i hur man kan starta upp en medborgardialog runt frågan om klimatanpassning och stigande havsnivåer, med fokus på Landskrona som är den kommun vi samarbetar med.

Tanken är att skissa på ett pilotprojekt som skulle vara starten på en sådan process. Väldigt spännande och behövligt. Klimatanpassning, inte minst med fokus på stigande havsnivåer är redan nu men kommer framförallt i framtiden bli väldigt aktuella frågor i många skånska kustkommuner. Vår utgångspunkt handlar om att det är viktigt med samverkan, det här är så otroligt komplexa frågor och kommuner varken kan eller bör göra det är själva. Att involvera andra aktörer och inte minst kommunens invånare, ser vi som en nyckel i att arbeta med klimatanpassning, inte minst för att undvika stora infekterade konflikter, men också för att skapa större delaktighet i planeringsprocesser som handlar om demokratiskt inflytande, tillit och mycket mer.

Rent konkret kommer vi föreslå en organisation för att arbeta processinriktat med medborgardialog men också föreslå metoder för att sätta igång själva pilotprojektet. Vår tanke är att man med konstnärliga metoder kan påbörja arbetet tillsammans med barn och ungdomar och vi har hämtat en del inspiration från projektet Vattnet kommer som också resulterat i en utställning jag tidigare bloggat lite kort om. För den som är mer intresserad av projektet ”Vattnet kommer” kan jag tipsa om att läsa den rapport ”Inför hotet om stigande havsnivåer” de involverade forskarna skrivit på uppdrag åt MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Väldigt inspirerande läsning.

Vad har vi då gjort den här veckan? I måndags var vi iväg hela dagen och gjorde intervjuer med olika nyckelaktörer vi identifierat i Landskrona, och kom hem fulla med inspiration. Idag hade vi handledning med lärarna som byggde vidare på feedback vi fick vid förra veckans pitchning av projektet – också väldigt bra för för att testa sin idé och få stöd i vad man kan behöva jobba vidare med.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *