Rufopoly – spel för dialogplanering om den stadsnära landsbygden

Hur kan man synliggöra konflikter och skapa en diskussion runt planeringsfrågor som öppnar upp för många olika aktörer? Ett spel kan vara ett sätt!

Förra veckan fick vi tillsammans med lärarna i kursen testa på dialogspelet Rufopoly som är utvecklat av forskare vid Birmingham City University med fokus på den stadsnära landsbygden. Ett intressant sätt att starta upp en dialog runt ett fiktivt landskap för att få aktörer att tillsammans fatta strategiska beslut för den stadsnära landsbygdens utveckling. Spelet skulle kunna användas både för att få igång en dialog med medborgare, men även internt i en kommun eller som ett pedagogiskt läromedel som vi fick testa det på universitetet.

Det blev ganska så likt det rollspel vi gjorde i början på kursen men här hade vi tydligare frågor att ta ställning till, i vissa frågor skulle vi komma till en kompromiss, i andra frågor fick vi enbart lägga fram vår rollkaraktärers synpunkter. Det blir väl alltid lite krystat och kanske svårt att få till en realistisk dialog när man går in i en annan roll, vi blev inte så bra på att kompromissa utan företrädde nog extremerna av de olika rollerna vi förväntades ta. Men jag tror att spelet kan vara väldigt användbart för att få olika intressenter att mötas över en neutral plan och när de samtidigt faktiskt företräder sig själva. Skulle vara intressant att testa det som ett planeringsverktyg i framtiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *