Ut i verkligheten!

Efter en termin av mestadels teori ska vi äntligen få omsätta våra kunskaper i praktiken! Igår hade vi en första workshop i projekt- och processledningskursen som leddes av de olika huvudaktörerna vi kommer samarbeta med under våren – Fastighetsägare i Sofielund, Drivhuset och miljöförvaltningen i Malmö stad.

Nu börjar det äntligen klarna så smått vad det är för projekt vi kommer jobba med hela våren! Tanken är att vi gruppvis ska ta fram en förstudie/projektförslag för varsitt delområde i stadsdelen Sofielund i Malmö, som kan bidra till att öka stadsdelens ”attraktionskraft” och bidra till att skapa fler bostäder, nya verksamheter och arbetstillfällen. En rätt stor utmaning, särskilt med tanke på att sådana åtgärder lätt kan leda till gentrifiering. Det kräver rätt mycket eftertanke i hur vi angriper projektet och vilken roll vi själva ser att vi har.

Vårt första uppdrag blev att i grupp besöka varsitt delområde i stadsdelen för att på så sätt få en första känsla för områdena och en liten uppfattning om vilka utmaningar de här platserna står inför. Efter det fick grupperna berätta för varandra om sina intryck och visa bilder på platserna, var intressant att höra lite olika reflektioner från platsbesöken. Under min grupps vandring blev det mycket diskussioner om trygghet, många platser där vi gick var instängslade och rörelsefriheten i området väldigt begränsad vilket snarare skapade en känsla otrygghet snarare än trygghet.

En rätt otrygg plats, GC-väg mellan parkeringsplatser inhägnade med stängsel och taggtråd. Angränsar direkt till en kommunal förskola.

Det här projektet kommer kräva mycket samarbete med boende, företag och andra intressenter i området vilket i sig är en utmaning men också en förutsättning för att kunna genomföra ett sånt här projekt. Projekten kommer presenteras i slutet av maj för olika aktörer inom Malmö kommun, fastighetsägare i området och andra aktörer med intresse för våra resultat vilket både sätter press på oss men samtidigt gör att våra projekt faktiskt kan bidra till något mer än bara en skrivbordsprodukt!

Gated community. Ett tecken på otrygghet snarare än trygghet?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *