Jämställda platser – live case!

Godmorgon! Har varit tyst här ett tag, haft fullt upp med att förbereda seminarium om gröna tak på kursen på SLU, läsa artiklar och skriva på hemtentan som ska in nästa vecka på kursen i Malmö.

Igår hade vi besök från miljöförvaltningen i Malmö stad som introducerade stadsutvecklingsprojektet Jämställda platser. Målet med projektet har varit att skapa engagemang för stadsrummet hos unga och i den processen skapa mer jämställda offentliga ytor på ett par olika platser i Malmö. En undersökning vid Stockholms universitet visar på att ca 80 % av de som utnyttjar det offentliga rummet är pojkar/män, och mycket av planeringen av offentliga ytor görs för lagidrott där män är överrepresenterade. Det finns uppenbarligen ett behov av att hitta nya sätt att planera för stadens ytor så att även tjejer och kvinnor vågar och kan ta plats!

Det spännande med projektet är att man försökt hitta nya vägar till medborgardialog, där ungdomar från områdena har anställts under sommaren för att själva vara med i dialogprocessen och involvera de boende. De har även fått vara med och aktivt påverka utformningen av de olika platserna och fått utbildning i bl.a. jämställdhetsarbete, barnkonventionen och antidiskriminering och agerat ambassadörer för de frågorna.
img_2612

Efter en introduktion till projektet och de olika platserna som invigdes i somras fick vi jobba med ett case! Vår uppgift blev att försöka ta fram en handlingsplan för samverkan och aktiviteter för att platserna fortsatt skulle användas, utifrån ett fokus på jämställdhet och antidiskriminering. Utmanande men roligt! Ofta blir detta steg inte prioriterat – vilket är ett problem med att arbeta i projekt som är så vanligt idag. När projekttiden och pengarna är slut går man vidare med nästa projekt. Men uppföljning och fortsatt arbete behövs ofta – och lämnas en plats som den här är risken att den förfaller och kanske får en helt annan funktion eller användargrupper än vad som var tänkt från början.
img_2613-1

Nu fortsätter hemtentaskrivandet, moroten är kvällens konsert med Emil Jensen i Malmö!

Trevlig helg på er!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *