Social hållbarhet i bostadsområden och lokalsamhällen

”Vad som är bra för områdena, är också bra för städerna”. 

Anna Haraldson Jensen från Stena fastigheter höll i dagens föreläsning om relationsförvaltning och lokalt ledd utveckling på Malmö högskola. Det var en otroligt intressant föreläsning som jag självklart vill dela med mig av!

Anna berättade om sitt engagemang för utveckling av lokalsamhällen, social mobilisering och landsbygdsutveckling. En stor del av hennes föreläsning handlade om hennes jobb på Stena fastigheter där hon just nu arbetar strategiskt med bostadssociala frågor, såsom relationsförvaltning i Stenas bostadsområden i bl.a. Malmö. Relationsförvaltning är Stena fastigheters koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser. Tanken är att jobba nära de boende för att bygga och stötta social gemenskap som ses som en nyckel för att utveckla socialt hållbara områden. Att utveckla social hållbarhet i ett bostadsområde är så mycket mer än att bara jobba med ett områdes fysiska strukturer! Och genom att utveckla områdena i staden påverkas också staden som helhet.

Relationsförvaltning, verkade handla om alltifrån att bygga upp nätverk för läxhjälp, praktikplatser och jobb inom egen verksamhet för boende i området, eller att stötta unga att bli mer delaktiga i samhället.

Hon lyfte fram vikten av att projekt för att bygga social gemenskap drivs av personer med lokal förankring, även idéburna organisationer (ideella organisationer) är viktiga. Boendedialoger och självägarskap var också några aspekter som lyftes upp. Genom att ge möjligheter för de boende att själva styra och påverka gemensamma ytor där de har en egen budget att utgå ifrån ges de en större möjlighet att påverka sin egen boendemiljö tillsammans med sina grannar. Och arbetet med relationsförvaltning har också visat sig gynnsamt för bostadsbolaget, minskad skadegörelse, mindre omflyttning av boende för att bara nämna några. Det här är på inga sätt frågor som är lätta att arbeta med, och en lösning som funkar på ett ställe kanske inte funkar på en annan plats. Men att det är nödvändigt att jobba med att stärka det sociala kapitalet – såsom sociala gemenskaper, och inte bara fysiska strukturer i stadsrummet – blev också tydligt under föreläsningen!

Vi fick också följa med på en liten tur till orten Röstånga för att få en annan inblick över lokalsamhällen och social hållbarhet. Anna berättade om den lokala föreningen Röstånga tillsammans som skapat ett gemensamt aktiebolag-  Röstånga Utvecklings AB (där ungefär hälften av invånarna är aktieägare) med syfte att utveckla Röstångabygden! Aktiebolaget har en s.k. vintutdelningsbegränsning eftersom syftet inte är att generera pengar till aktieägarna. Bolagets pengar används bl.a. till att köpa och rusta upp och förvalta nedgångna fastigheter i området. Det här är också ett intressant exempel på social mobilisering – hur människor går samman för att ta makt över sin bygd för att tillsammans få den att utvecklas och skapa långsiktig hållbarhet. SR har gjort ett intressant reportage om just aktiebolaget i Röstånga som ni kan lyssna på här!

Ett intressant nätverk som jobbar med landsbygdsutveckling som Anna också nämnde (och som jag själv följt ett tag) är Hela Sverige ska leva! som du kan läsa mer om här, de har även en facebookgrupp som man kan följa. Det är både intressant för att skapa en förståelse för de utmaningar men också innovationer som sker på landsbygden och på mindre orter, men som också som en källa för inspiration- även för arbete inom staden.

Nu beger jag mig från ett kylslaget Skåne (en aningen mer vitt i Lund än i Malmö) till ett troligen lika kallt Göteborg!

img_2600

Until next week!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *