”Liv skapar förutsättningar för annat liv” – om ekosystemtjänster i stadsplaneringen – SGBC16

Jag lovade återkomma med några fler inlägg om konferensen jag var på förra veckan, så här kommer ett nytt inlägg på ämnet!

Tisdagseftermiddagen bjöd på ett smörgåsbord av olika temaföreläsningar och jag dök in på ett par föreläsningar som handlade om ekosystemtjänster och framförallt möjligheten att med hjälp av ekosystemtjänster planera för mångfunktionalitet.

Urbanekologen Natalie Bauman från Basel (Schweiz) pratade till stor del om kompensation, gröna tak och hur gröna tak kan integreras med solpaneler- vilket redan görs idag. Passa på att ta en titt på mitt tidigare inlägg om Augustenborg, här finns exempel på hur just det här går att kombinera.

Lykke Leonardsen från Köpenhamns stad berättade på ett underhållande och intressant sätt om deras ”Cloudburst plan” och deras tillvägagångssätt för att jobba med klimatanpassning genom ekosystemtjänster. På flera håll i staden planeras grönytor som både kan bidra till mångfald och rekreation, men vid översvämningar också kan agera som översvämningsmagasin. Portland är en annan stad som jobbar med att integrera ekosystemtjänster, bland annat längs stadens gator. Ta en titt på deras ”Green Street Program”om du är nyfiken på att läsa mer här.

img_2405

Forskaren Sara Borgström från Stockholm Resilience Center avslutade temat med att prata om samverkansprojektet c/o City som har handlat om att lyfta upp värdet av naturen i staden. Som en del av projektet har det tagits fram handböcker med verktyg och handledningar för hur ekosystemtjänster ska kunna implementeras i praktiken. Sara betonade vikten av att man i planeringen inkluderar de här aspekterna, inte minst för att öka stadens resiliens, men lyfte också upp utmaningar och aspekter som behöver tas i beaktande. För vem planeras ytorna som ska leverera ekosystemtjänster, hur ska de skötas och av vem? Som jag förstått det är skötsel och dess ansvarsfördelning en aspekt som sällan integreras i planeringsfasen, om än så viktiga aspekter att få in. Det handlar ju i slutändan om att också kunna avsätta de resurser som krävs för att ytorna som ska leverera de ekosystemtjänster som det planeras för.
img_2416

Sist men inte minst kommer det snart dyka upp ett litet inlägg om ”den mänskliga staden” vilket var det tredje huvudtemat som jag besökte på konferensen. Nu behöver jag däremot lägga all fokus på studierna (och att bli frisk, eftersom jag i morse vaknade med både feber och förkylning).

Until later!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *