Kursval – processledning, exjobb eller mobilitet?

Snart är det dags att välja kurser inför våren, känns knappt som vi kommit igång med höstens kurser, den första månaden har verkligen gått fort!

I måndags fick vi lite information om de kurser som ingår i programmet från Malmö högskola till våren. Om man vill följa programmet så kan man välja mellan tre kurser, Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling, att skriva ett examensarbete i byggd miljö, eller så kan man läsa en helt ny kurs; Hållbar urban mobilitet. Den sista kursen ges av Malmö högskola tillsammans med forskningscentret K2 som bedriver nationell forskning och utbildning om lokal och regional kollektivtrafik. K2 verkar jobba för att vara en bygga mellan universitetsvärlden och verksamheter som jobbar med de här frågorna i praktiken.

Jag vurmar ju själv för frågor som rör natur i staden, men tycker också frågor om mobilitet och framförallt cykelplanering är väldigt intressanta. Hur kan vi bygga om våra samhällen så att kollektiv- och cykeltrafik kan ta större plats? Hur kan vi minska biltrafiken och hur hanterar vi de konflikter som uppstår när biltrafiken inte får lika stor plats i vårt samhälle? Hur kan självkörande bilar och nya integrerade lösningar bidra till nya sätt för människor att resa? Vilka strukturella förändringar behövs och vilka förändringar fås istället genom beteendeförändringar? Vill gärna grotta ner mig i de här frågorna och hoppas på att kunna göra det genom i kursen i hållbar mobilitet. Tror dessutom det är väldigt givande att gå en kurs där föreläsarna själva jobbar med de här frågorna så tydligt kopplat till praktiken. Ser fram emot att börja läsa den här kursen till våren!

Sen kan man självklart välja att läsa andra kurser än de som är föreslagna inom programmet så länge man läser tillräckligt många poäng på avancerad nivå och inom huvudområdet landskapsarkitektur. Byter man ut kurser kan det vara bra att stämma av med studievägledaren så att man kan tillgodoräkna sig de kurserna i examen. Men tycker det kan vara bra att tänka på att den möjligheten också finns!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *