Växtlabb

I torsdags hade vi labb. Labben gick ut på att vi skulle undersöka veteplantor i dess olika utvecklingsstadium för att kunna se i vilka lägen mest utveckling sker. Vi fick plantor i alla olika storlekar, som planterats varje vecka ifrån mitten av augusti tills nu. De äldsta plantorna som då hade växt i ca två månader hade inte börjat blomma än men efter att vi undersökt dess utveckling kom vi fram till att plantan var i utvecklingsstadie DC41 enligt Zadoks skala, detta betyder att blomningen precis skall initieras och att plantan har gått igenom hela sin stråutveckling och inte kommer att växa mer på höjden.

I varje steg under labben diskuterade vi vad som var utveckling och vad som var tillväxt hos växten. Ett bra exempel på utveckling är när groddplantan utvecklar sitt första blad och ett bra exempel på tillväxt är när det första bladet blir längre och bredare.

Labbrapportsrättning

Hittills i markvetenskapskursen har vi haft tre  labbrapporter. Dessa labbrapporter har vi skickat in till lärarna och sedan fått tillbaka antingen godkända eller med behov av rättning. Eftersom labbrapporterna i denna kurs motsvarar 4 högskolepoäng betyder det att de måste vara bra gjorda och med korrekta uträkningar, detta kan vara ganska svårt när man själv inte riktigt förstått vad man gjort under labben. Som tur är har vi jobbat i grupper om två till tre personer vilket gör att man kan komplettera varandras kunskaper och man lär sig massor av att skriva labbrapporten. Eftersom kursens sista tenta är avklarad har vi de kommande dagarna på oss att lägga all studietid på att rätta labbar och att förbereda sista labben som kommer på måndag. Men det är lite svårt att hålla koncentrationen med det fantastiska vädret utanför fönstret.

Första inlägg och introduktion till Markfysik!

Hej!

Jag heter Lydia och pluggar tillsammans med Elin (hon som bloggat här innan) i Mark/växt tvåan. Just nu läser vi en kurs som heter Markvetenskap (se länk), denna kursen handlar om hur olika ämnen rör sig i jorden och hur detta påverkar odlingsförhållandet för olika jordar, ett exempel är hur jord med mycket lera innehåller mycket vatten och därför värms upp långsammare på våren men håller värmen mycket bättre på hösten, detta leder då till att växterna gror senare på våren men är bättre på att klara av torka.

Undersökning av jordens pH i labb

Hittills i kursen har vi hållit på med markfysik då vi blivit tilldelade varsin jord som vi fått undersöka och tagit tester på. Vi har haft flera övningar där vi undersökt jordens vattenförande egenskaper, vilken miljö jorden har för rötterna och hur stora partiklarna i jorden är.

Jag tycker att vårat program är jättebra och tycker att nästan alla kurser vi läser är jätteintressanta.

Länk till markvetenskapskursen: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurser/?sprak=sv&anmkod=40027.1718

Labbmåndag

Idag lyckades jag med något vettigt, jag hade fått för mig att labben idag skulle börja 8.30 men nej nej, den började 9.30, haha! Jag fick iallafall en del vettiga saker gjorda i skolan innan labben började vilket var bra.

Labben idag höll på hela dagen och vi studerade 3 följande frågor med fokus på vetes nitratreduktion:

  1. Är reduktionen av nitrat till ammonium beroende av ljus?
  2. Vart i veteplantan sker nitratreduktionen?
  3. Är växter beroende av att konstant reducera nitrat eller beror förmågan på nitrattillförseln?

Här kommer lite bilder vad vi gjorde på labben för en sammanfattning

Förberedelser av 9 olika test. Först skulle det tillverkas olika lösningar.

Vetebladen skulle klippas ned i 3 mm små bitar och vi skulle använda 0,5 g att ha i varje exempel. Ungefär 1 kruka  vete räckte till ett exempel och vi hade 9. Pilligt värre…

Veteplantorna hade behandlats med olika halter kaliumfosfat.

Beroende på hur mycket nitrit som reducerats från nitrat kan ses på färgen på provrören. Ju mer rosa desto mer nitrit.

I den här kursen kommer det inte ingå så mycket labbar, detta är första labben vi gjorde. Men labben var väldigt lärorik då vi har haft föreläsningar om olika näringsämnen och transportsystem förra veckan. Nu fick vi knyta ihop säcken och förstå praktiskt vad vi läst om.

Resten av veckan ska det skrivas labbrapport. Det blir också korta föreläsningar tisdag, onsdag och torsdag. På fredag blir det inläsningsdag vilket är bra då man kan komma i kapp lite.

Förmiddag i växthuset

Förmiddagen har spenderats i växthuset. Vår raps och vitklöver har nu blivit tillräckligt stora för att plantras om i krukor.

Här selekterar vi ut de klöverplantor och rapsplantor som blivit störst för att använda i försöket.

Så roligt att stå i växthuset med finnarna i jorden och plantera växter! Lite variation från att sitta i föreläsningsalen. Nu får krukorna stå i växthuset i ungefär 4 veckor till. Under tiden ska vi observera och analysera hur de växer.

I eftermiddag har jag suttit på föreläsning, just nu läser vi om fotosyntesen i väldigt detaljerad form, och i folka form dvs. hur växter omvandlar ljusenergi till kemisk bunden energi. Det är även mycket kemi och biokemi i växtbiologi.

Fullt upp i nya kursen!

Växtbiologin har börjat och vi har fullt upp med föreläsningar, övningar med mikroskåp (tittar på växtceller i labb) och odlingsförsök.

Min grupp ska testa samodling. Vi ska samodla raps med rödklöver och observera hur detta går. Hur mycket klöver är optimalt för en rapsplanta? Gynnar det rapsen eller kväver klövern rapsen? Vi har fått fröna i jorden och om ungefär en vecka kommer vi plantera om de plantor som kommer upp först och växer snabbast tillsammans med olika antal klöverplantor i sex försök. Roligt, roligt!

I labbet övar vi oss på växtanatomin som att hitta floem, xylem, kambium och epidemis t.ex.

Här har vi majsceller från ett längdsnitt. Vackert tycker jag!

 

Dax för labbrapportskrivande

Måndag och ny vecka och nya tag. Idag har vi haft både föreläsning och varit i labbet på förmiddagen. Det är nu dax för sista labben – bestämning av bakteriers känslighet för antibiotika. Vi ska undersöka hur motståndskraftiga 6 st olika antibiotikum är mot två olika bakterier. Svaret får vi i morgon när våra 2 prov växt till i värmerum över natten.

Det här kommer bli sista labben på mikrobiologidelen och det innebär att vi ska skriva en labbrapport till torsdag. Labbarna till mikrobiologidelen har varit väldigt grundläggande och enkla och fokuset har varit att lära sig hantera hur man stryker på bakterier på olika agarplattor och att vara noggrann med desinfektion kring verktygen. Väldigt spännande och roliga är slutbetyget!

Här märker vi ut var på agarplattan vi ska sätta små lappar med antibiotika i.

Det här en en läskig men också spännande labb. Problematik kring antibiotikaresistenta bakterier är ju ingen nyhet och det skrämmer mig verkligen…