Grödkunskap – vallväxter

I växtproduktionskursen lär vi oss vilka grödor man ska odla på olika marker, olika gårdar och till olika produktions system. Idag har vi lektioner om olika vallväxter, vilka växter ska man välja till en hästgård, till en mjölkgård eller till köttproduktion.

Alla olika grödor har olika näringsinnehåll och tillväxtsätt, vilket gör att de passar tillsammans med olika växter på vallen. Ett exempel är rödklöver som är aggressiv i sitt tillväxtsätt och därför kan kväva mindre aggressiva arter, rödklövern skall därför odlas tillsammans med till exempel timotej som är ett gräs med lika aggressiv tillväxt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *