Grödkunskap – vallväxter

I växtproduktionskursen lär vi oss vilka grödor man ska odla på olika marker, olika gårdar och till olika produktions system. Idag har vi lektioner om olika vallväxter, vilka växter ska man välja till en hästgård, till en mjölkgård eller till köttproduktion.

Alla olika grödor har olika näringsinnehåll och tillväxtsätt, vilket gör att de passar tillsammans med olika växter på vallen. Ett exempel är rödklöver som är aggressiv i sitt tillväxtsätt och därför kan kväva mindre aggressiva arter, rödklövern skall därför odlas tillsammans med till exempel timotej som är ett gräs med lika aggressiv tillväxt.

Växtlabb

I torsdags hade vi labb. Labben gick ut på att vi skulle undersöka veteplantor i dess olika utvecklingsstadium för att kunna se i vilka lägen mest utveckling sker. Vi fick plantor i alla olika storlekar, som planterats varje vecka ifrån mitten av augusti tills nu. De äldsta plantorna som då hade växt i ca två månader hade inte börjat blomma än men efter att vi undersökt dess utveckling kom vi fram till att plantan var i utvecklingsstadie DC41 enligt Zadoks skala, detta betyder att blomningen precis skall initieras och att plantan har gått igenom hela sin stråutveckling och inte kommer att växa mer på höjden.

I varje steg under labben diskuterade vi vad som var utveckling och vad som var tillväxt hos växten. Ett bra exempel på utveckling är när groddplantan utvecklar sitt första blad och ett bra exempel på tillväxt är när det första bladet blir längre och bredare.