Kursjordslabbar

Markvetenskapen har flera moment då man blivit indelade i grupper och får undersöka en specifik jord. Alla dessa moment ska nu sammanställas och en hel profil ska skapas om jorden vi fått tilldelad. Denna kurs läser vi tillsammans med kandidatprogrammet i biologi och miljövetenskap och har därför grupper som är blandade med både biomiljöare och mark/växtare.

Början på labbrapport

Varje grupp har sex personer och under de tidigare labbarna har vi jobbat två och två med jordprover från olika djup i jorden. Min grupp har en jord som ligger i Ålbo strax utanför Sala och vi har undersökt tre olika djup, 0-15 cm, 27-44 cm och 60-80 cm. Nu skall all data ifrån tidigare labbar sammanställas under tre dagar och en stor labbrapport skall skrivas på hela 12 sidor. Det kommer att bli några riktigt effektiva dagar innan en presentation skall göras i tvärgrupper då en person från varje jord presenterar sina resultat. 

Länkar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *