Vårens kurser

Nu i mitten av maj börjar alla studenter se slutet på tunneln, snart är sommaren här vilket betyder att man får en lååång välbehövlig paus i plugget. Men eftersom våren äntligen har kommit finns det massa roliga saker att göra inom kurserna vi läser. Just nu läser mark/växt-ettorna en fältkurs där man får gå ut och undersöka vad som växer och lever på ett fält. De fick sina fält tilldelade i början av april och har sen dess besökt fälten en gång i veckan. När man besöker fält en gång i veckan kan man se hur snabbt växterna växer så fort det blir varmt. De snabbaste växterna är oftast ogräsen som ser till att gro först för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt mot grödorna. Därför är ett av momenten i deras kurs att lära sig de vanligaste ogräsen, de vanligaste grödorna och de vanligaste gräsen. Detta var en jättetrevlig kurs och vi lärde oss massor om odling i jordbruksmiljö samtidigt som vi fick vara ute och fånga vårens första värmande sol när alla andra satt instängda i sina klassrum.

Nu i tvåan så läser vi markvetenskaps kursen och har gått och väntat hela den kalla våren på att tjälen(isen) i marken skulle smälta så vi kunde få gräva egna gropar att undersöka jorden i. Detta kursmoment utförde vi i onsdags i strålande sol och 26°C! Det var väldigt lärorikt och vi upptäckte hur mycket vi lärt oss i ettan på introduktionskursen och geologin. I marken finns det olika skikt med olika jordarter, dessa jordarter har bildats på olika sätt och kommer att påverka odlingsförhållandet i marken.

I gropen som vi grävde kunde vi se ett lager av sand i botten, sanden låg under ett 80cm tjockt lager av lera. I övre delen av leran kunde man tydligt se hur långt rötter kunde ta sig ner genom markprofilen och hur mycket nedbrutet växtmaterial som fanns i jorden. Vi gick sedan runt till de gropar våra klasskamrater grävt och man kunde se stora variationer mellan jordarna.

 

I markvetenskapskursen har vi lärt oss hur de olika jordarterna är som odlingsmaterial och det var bra att se det i verkligheten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *