Första inlägg och introduktion till Markfysik!

Hej!

Jag heter Lydia och pluggar tillsammans med Elin (hon som bloggat här innan) i Mark/växt tvåan. Just nu läser vi en kurs som heter Markvetenskap (se länk), denna kursen handlar om hur olika ämnen rör sig i jorden och hur detta påverkar odlingsförhållandet för olika jordar, ett exempel är hur jord med mycket lera innehåller mycket vatten och därför värms upp långsammare på våren men håller värmen mycket bättre på hösten, detta leder då till att växterna gror senare på våren men är bättre på att klara av torka.

Undersökning av jordens pH i labb

Hittills i kursen har vi hållit på med markfysik då vi blivit tilldelade varsin jord som vi fått undersöka och tagit tester på. Vi har haft flera övningar där vi undersökt jordens vattenförande egenskaper, vilken miljö jorden har för rötterna och hur stora partiklarna i jorden är.

Jag tycker att vårat program är jättebra och tycker att nästan alla kurser vi läser är jätteintressanta.

Länk till markvetenskapskursen: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurser/?sprak=sv&anmkod=40027.1718

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *