Ny kurs – Växtbiologi 15 HP

Igår var det kursstart för period 2 detta läsår.  Växtbiologikursen är en agronomprofilerande kurs och har förkunskapskraven 20 hp biologi samt 7,5 hp kemi. Dessa kurser måste man läst sedan tidigare. Läsperioden sträcker sig fram till den 11 januari nästa år då kursen tentas av.

Såhär beskrivs kursen på SLU:s studentwebb:

”Kursen behandlar olika aspekter av växter och hur de fungerar i sin naturliga omgivning, till exempel kopplingar mellan utseende och funktion, vad växter behöver för att leva, hur både yttre och inre faktorer styr tillväxt och utveckling, och hur växter försvarar sig mot olika former av stress. Vidare tas också fotosyntes, ämnesomsättning och näringsinnehåll upp, liksom hur människan genom olika former av förädling försökt styra dessa. Växter som experimentella modellsystem inom biologin understryks, och praktisk träning ges i form av flera laborationer och växtodlingsförsök.”

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurser/?sprak=sv&anmkod=20005.1718 

I kursen ingår några laborationer, seminarier, tentamen (självklart) men vi ska också gruppvis genomföra ett växtodlingsförsök i växthus, detta kommer bli jättespännande och det ser jag fram emot och göra! Min grupp har funderat på att testa att samodla två grödor och jämföra kväveinnehållet i jorden. Mer om detta på torsdag när vi ska starta upp projektet.

 

 

av enal0002

Jag heter Elin Almén och går 2:a året på agronomprogrammet - mark/växt. Du kommer få följa min vardag i skolan, på kåren och med mina underbara vänner. Välkommen hit!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *