Vilka kurser ingår i ramschemat för agronom – mark/växt?

Det som jag tycker är så bra med att gå ett program är att det redan är någon som har bestämt vilka kurser jag ska läsa för att kunna titulera mig som agronom. När man tar examen efter 5 år har man kammat hem både en kandidatexamen i biologi, en yrkesexamen (agronomexamen) samt en masterexamen.

För att få en yrkesexamen krävs att man läst vissa kursen som kallas agronomprofilerande kurser. Sedan utöver det kan man söka lite kurser hur som haver.

För att få börja skriva kandidatuppsatsen i år 3 krävs ett visst antal högskolepoäng i biologi, just för att man ska skriva en uppsats i biologi. Det är viktigt att tänka på!

Såhär ser ramscheman ut för de tre första åren

http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/agronom-markvaxt/  

År 1

 1. Grundkurs – agronom mark/växt* 15 hp
 2. Grundläggande kemi 1 15 hp
 3. Grundläggande kemi 2 7,5 hp
 4. Organismvärlden 7,5 hp
 5. Ekologi 7,5 hp
 6. Fältkurs i växtproduktion* 7,5 hp
 7. Floristik och entomologi (sommarkurs) 5 hp

År 2

 1. Cellbiologi, mikrobiologi och genetik 15 hp
 2. Växtbiologi 15 hp
 3. Grundläggande matematik och statistik för naturvetare 7,5 hp
 4. Biogeofysik 7,5 hp
 5. Markvetenskap 15 hp

År 3

 1. Växtproduktion 1* 15hp
 2. Växtproduktion 2* 7,5 hp
 3. Växtskadegörare i jordbruket* 7,5 hp eller Energi och miljö 7,5 hp
 4. Lantbruksvetenskap för agronom – mark/växt* 15 hp
 5. Självständigt arbete 15 hp

* =agronomprofilerande kurs

År 4 och 5 läser man på masternivå och väljer att antingen läsa ”programmet” Soil and water management eller Plant biology.

Ta gärna en titt på kurserna och var noga med att läsa på förkunskapskraven inför alla kurser på hemsidan.

http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/agronom-markvaxt/ 

av enal0002

Jag heter Elin Almén och går 2:a året på agronomprogrammet - mark/växt. Du kommer få följa min vardag i skolan, på kåren och med mina underbara vänner. Välkommen hit!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *