Programmet

Agronom med inriktning landsbygdsutveckling är en av de fem olika agronominriktningarna  exklusiva för SLU. Vårt program genomsyras av samhällsvetenskap med fokus på samhällsutveckling, praktisk politik och social hållbarhet. Vi läser bland annat om hur Sverige ska få en hållbar livsmedelsstrategi, hur landsbygdskommiténs förslag kan komma att inverka på bygderna runt om i landet och vilken roll jordbruket och det sociala samspelet har internationellt sett. Genomgående är att vårt program tar stor hänsyn till helhetsperspektivet för att vi ska kunna få en genuint hållbar utveckling, i såväl Sverige som internationellt.

SLU’s egna beskrivning låter såhär:
Politik, befolkningsfrågor, kritisk analys av omvärlden, hållbar utveckling, konflikthantering och kommunikation är innebörden i några av de spännande ämnen du kommer att läsa. Du som söker den här utbildningen kommer snabbt att inse att du jobbar med riktiga frågor redan från början, och dessutom på olika samhällsnivåer.

Att staden behöver sin landsbygd är kanske självklart för dig och oss här på SLU. Men långt ifrån för alla. Din unika kompetens i landsbygdsfrågor kan du använda lokalt, nationellt och internationellt på exempelvis myndigheter, företag och i organisationer.

För mer info, kan du besöka programsidan här.