Far runt

Det är lite lugnt här, det har varit en del styr med intervjuer. Eftersom jag intervjuer skogsbrukare som ägnar sig åt mångbruk, har jag varit lite varstans i Småland och fart. Det är ju ändå det bästa, att faktiskt få se vad folk ägnar sig åt. Oavsett målande beskrivningar är det så vackert att se hur människor rör sig i sin omgivning och berättar om den. Nu är den svåra biten att bena ut teman från intervjuerna som jag vill gå vidare med, och som svarar bra mot min frågeställning.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *