Östad och skogsbruksplan II

Under de andra dagarna på Östad fick vi bland annat besöka en bergtäkt och ett par naturreservat, för att diskutera hur det inverkar på skogsskötseln. På sistone har det ju också varit mycket diskussioner kring nyckelbiotoper och huruvida skogsägarna kan få ersättning för dessa eller inte. Eftersom jag var lite dåligt påläst gällande detta inför tentan, var det GIVETVIS  det som också kom på tentan haha. Borde man ju ha kunnat, förstås. 

Givande att ha med oss skogsförvaltaren som kunde svara på allt det praktiska gällande bestånden

Så, ja nu tentan klar. Nu blir det att gå över på seminarieuppgiften, där vi ska försöka gå lite djupare på föryngringsavverkning med fokus på hänsynstagande. Den ska vara inlämnad på månad och vi har inte börjat. Men vet ni vad, det brukar re sig. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *