Havsuttrar & kelp

Haj! Ja, jag är fortfarande här, har dock varit en del att göra på sistone. I vår kurs har nu hunnit in på veckan som berör ekologi. Vi diskuterar ekosystemtjänster, resiliens, populationer och koldioxidens roll för miljön, samt myyyycket annat. Hyfsat intensivt med inläsningen också. På fredag är det egentligen dugga, men eftersom Småland väntar på mig till helgen, så får mitt duggatillfälle fördröjas en aning.

Igår pratade vi lite granna om hur olika arters försvinnande. Ett exempel som vår föreläsare drog var hur havsuttern är avgörande för att bevara kelpskogen, som i sin tur är avgörande för att bevara det ekosystem som finns i grunda havsvatten. Välter vi en bricka utan vidare analys, finns det dvs en stor risk att vi raserar såväl ekosystem som ekosystemtjänster.

Annars då? Jo mycket jobb! I fredags unnande jag en kväll ute på Värmlands, där jag, ett par kursare och annat trevligt fölk var med på quiz med tema mat. KUL!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *