Svenskarna drömmer om landsbygd

En undersökning gjord av Landshypotek Bank visar att de flesta önskar bo i ett hus på landet, om man bortser från pengar och arbete.

Frågan blir då varför 85% av landets befolkning fortfarande bor i tätorter? Det kan väl knappast bero på ekonomin, eftersom husen på landsbygden generellt sett fortfarande är skamlöst billiga i förhållande till städernas lägenheter. Det finns förvisso mer arbete i städerna men pendlingstiderna i en stor stad kan mycket väl vara lika stora som att pendla från landsbygd till tätort. Många känner förstås också tveksamhet till att landsbygden kan erbjuda all den service som krävs, i form av exempelvis förskolor, dagligvaruhandlar, sjukvårdsmottagningar etc. Ofta finns emellertid svar att finna, för den som verkligen önskar. Landsbygdernas styrka, som ligger i det sociala kapitalet och en stark känsla av gemenskap, är ett underskattat medel för att gemensamt nå lösningar.

Vad är det som krävs för att flera ska förverkliga drömmen om en flytt till landet?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *