Food security

Ett viktigt inslag i landsbygdsutveckling är food security, på svenska uttryckt som ”tryggad livsmedelsförsörjning”. Sättet att arbeta med detta varierar förstås, men fokus har länge legat på just top-down approachen. I ett blogginlägg från SIANI argumenteras det istället för hur en bottom-up approach vore mer lämpligt för en långvarig, stabil och trygg livsmedelförsörjning. Är det hållbarhet på RIKTIGT kanske? Läs inlägget här och bilda din egen uppfattning, det blir bäst så.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *