Globalisering och centrum vs periferi

Den här veckan fokuserar vi på globalisering och allt vad det innebär. Vi läser om de nyliberala influenserna som gjorde intåg på 70-talet och hur somliga forskare, så som David Harvey (influerad av Marx) menar att globaliseringen gynnar den rikare delen av världen, på bekostnad av den fattigare. Samtidigt som det går att konstatera att praktiskt taget hela världen har en förhöjd livsstandard, så kan man också se att klyftorna ökar.
Under dagens föreläsning fick vi också lyssna på världssystemsteorins historia, och hur den gick från att vara politiskt till att bli mer styrt av ekonomiska intressen.

Kopplat till landsbygden är globaliseringen förstås en avgörande faktor. Kan ett samhälle vara lokalt samtidigt som det är globalt (så kallat glokalt)? Var finns landsbygdens roll i en världssystemteori där stad och centrum värderas högre än landsbygd och periferi?
Kan globaliseringen bidra till en rad positiva möjligheter för landsbygden, eller är den mera en black om foten?

Som sagt, vi har bara hunnit ha två dagar om globaliseringen än så länge. Fler teorier, teoretiker och begrepp är på ingång under veckan. Globaliseringen är som sagt ett MINST sagt omfattande begrepp i samhällsteorin.

Så hadeeee, så höres vi snart igen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *