Sök till agronom!

Åter igen har tiden kommit då det är dags att söka in till höstens program och kurser. Partisk som jag är uppmanar jag alla att söka till agronom, och då särskilt ekonomiinriktningen!

Jag är inne på mitt tredje år som ekonomagronom och läser just nu företagsekonomisk inriktning. På denna utbildning får jag främst lära mig hur företag fungerar och vad företag kan göra för att på olika sätt förändra sin verksamhet. De kunskaper jag får kan appliceras både på nationell och internationell nivå, statlig såväl som privatsektorsnivå. Förutom att lära sig de ekonomiska grunderna får vi möjlighet att se dem ur perspektiv som behandlar hållbarhet och miljö/klimat i allt större utsträckning, vilket gör att detta ekonomprogrammet skiljer sig avsevärt från många andra ekonomiprogram i Sverige.

Förutom att jag kommer ta kandidat samt master inom ekonomi kommer jag även ta yrkesexamen i agronomi, vilket är främsta anledningen till att jag sökte programmet. I våra kurser lär vi oss hur lantbruk fungerar och vad som krävs för att, exempelvis, mätta världens befolkning. Samhällsvetenskap blandas med det naturvetenskapliga samtidigt som vi får ta del av andra perspektiv.

Att inneha en agronomtitel innebär att ha speciella kunskaper som väldigt få har. Det innebär kunskaper inom flera områden vilket gör att vi blir eftertraktade på arbetsmarknaden och har kunskaper som är viktiga för att lösa framtidens problem. Det är verkligen en utbildning som ger en kunskaper man absolut inte kan få någon annanstans och att ta tillvara på dessa kunskaper i framtiden är något som jag personligen värdesätter högt. Trots allt är det vi agronomstudenter som, tillsammans med andra, ska lösa hållbarhetsproblem och utan oss är det mycket kunskap som försvinner.

Så, mitt enda tips om du inte vet vad du vill söka – sök agronomprogrammet! Förutom ovärderliga kunskaper kommer programmet och skolan ge dig vänner och minnen för livet 🙂

Skriv gärna en kommentar eller släng iväg ett mail till easv0003@stud.slu.se om ni vill veta mer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *