Mycket matematik i agronom-ekonomi?

Fick en fråga häromdagen gällande hur mycket matematik det ingår i mitt program och nja, jättemycket matematik är det inte. Det finns ju två olika inriktningar som vi väljer efter första året – företags- eller nationalekonomi. Beroende på inriktning är det olika mycket matematik. I och med att jag fortfarande går första året vet jag inte hur kurserna ser ut i högre år, men generellt är det mer matematik i NEK. Inom FEK går det att styra sin utbildning mot andra områden, typ juridik, medan NEK handlar i stort sett om hur man kan tolka samhället utifrån olika funktioner, grafer och ekvationer.

I kursen vi läser just nu, mikroekonomi, är det 5 HP som ägnas åt matematik men det är det. De flesta i klassen kommer välja FEK och då är det inte mycket mer än denna matematik som de läser, utan de fokuserar mer på ekonomins olika delar.

Kanske inte det bästa svaret på frågan, ett tips är även att gå in på SLU:s hemsida och kolla igenom alla kurser, program etc för att få en uppfattning om vad man egentligen ska studera! Det går även att skugga en student på SLU, då följer man med på föreläsningar, får se campus och prata med andra studenter – mycket bra!

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *