Rumsanalyser

Just nu arbetar vi mycket med rumsanalyser.

Vad är det som egentligen gör att en utomhusmiljö känns rumslig? Är det viktigt med en rumslig medvetenhet? Hur skall man tänka och vilka olika dimensioner och bör man ha i åtanke?

Vi har knåpat med en uppgift som lämnades in tidigare idag där vi själva fick välja plats och sedan analyserade den med hjälp av olika rubriker. Väldigt fritt men med ändå tydliga regler att spela efter.

Här under ser ni en utav mina skisser till arbetet.

Inmätning, analys, koncept och utforming

Vi har fått tilldelat fyra olika uppgifter som skall betas av en efter en. Alla grundar sig mer eller mindre i samma sak, men skall redovisas i olika etapper.

Vi började med inmätning av träd och växter på en specifik plats, därefter skrev vi en rumsanalys med hjälp av skisser och text.

När vi fått stenkoll på platsen skulle vi komma igång med en konceptplan, där presenterade vi egna tankar och funderingar om vad platsen kan ändras till. Vi skulle alltså riva bort allt förutom byggnaderna och sedan arbeta fram något helt nytt.

Denna vecka arbetar vi med den nästsista uppgiften och skall då förverkliga vårt koncept via en illustrationsplan. Bilderna nedan visar hur det såg ut vid inmätningstillfället samt vårt första möte med skolans ljusbord. Trevlig kväll.

Färg- och formspråk

Förra veckan innehöll mer än bara illustrationsplaner, vi fick även ett litet smakprov utav kommande kurs i färg- och formspråk. Detta för att förstå oss på hur färg och olika material blandar sig med varandra, samt för att få en inblick i hur vi i framtiden skall tänka när vi anlägger diverse olika gröna rum. En högst relevant föreläsning inför den då pågående inlämningsuppgiften.

Dessutom fick vi även ett snabbt gästspel utav en kvinna som föreläste om rumsstudier med fokus på entréer. Hon talade mycket om skogskyrkogården i Stockholm, och hur arkitekterna där har arbetat för att skapa rum i utomhusmiljöer som tilltalar olika känslotillstånd.

Illustrationsplaner med sektion

Vecka två in i nya kursen och vi har redan tagit ett djupdyk rätt ner i den efterlängtade illustreringspoolen!

Förra veckan hölls det olika föreläsningar om illustrationsplaner, sektioner och olika perspektiv. Det visades olika typer av illustrationsplaner (vilket är en skiss som uttrycker planens karaktär och känsla) samt olika tillvägagångssätt för att på bästa sätt kunna förmedla dem.

Vi fick en inlämningsuppgift som skulle innehålla två olika illustrationsplaner där vi skulle gestalta dessa med färg och form på önskat sätt. SÅ kul! Jag tror jag med säkerhet kan tala för alla i klassen när jag säger att det var en utvecklande och rolig uppgift.

Alla fick utgå ifrån samma ”skelettritning” och det var riktigt kul att se hur slutresultaten skiljde sig åt. Ingen var den andra lik och teknikerna varierade väldigt. Vissa hade valt att arbeta i dator, andra med akvarell, svartvitt osv.

Har tagit kort på ett par stycken (med elevernas tillåtelse) som finns här nedan.

God afton.